ธอส.ปล่อยสินเชื่อทำโฮมสเตย์ดอกเบี้ยต่ำคงที่5ปี

วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 06:54 น.
ธอส.ปล่อยสินเชื่อทำโฮมสเตย์ดอกเบี้ยต่ำคงที่5ปี
ธอส.สนับสนุนนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง เปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Homestay และ Home Lodge ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก 4.20% ต่อปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการ ท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ที่ต้องการกระตุ้นการ ใช้จ่ายในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเดินทางและใช้จ่าย กระจายการใช้จ่ายไปยัง เศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้น ธอส. จึงจัดทำผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์(Homestay) และที่พัก นักเดินทาง (Home Lodge)” สำหรับบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ให้บริการด้านที่พัก Homestay หรือ Home Lodge อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 คงที่ 4.20% ต่อปี ส่วนปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ MRR – 0.75% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.500% ต่อปี จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

สำหรับวงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท กำหนดวัตถุประสงค์การให้กู้ ประกอบด้วย

(1) ปลูกสร้าง หรือ ไถ่ถอน จำนองหลักประกันที่ให้บริการด้านที่พัก Homestay หรือที่พัก Home Lodge จากสถาบันการเงินอื่น หรือไถ่ถอน จำนองพร้อมซื้ออุปกรณ์ฯ

(2) ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ขยายกิจการที่พักอาศัยให้เช่าพร้อมซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการให้เช่าอาศัย

(3) ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือซื้อพร้อม ปรับปรุงเป็นที่พักอาศัยให้เช่า

(4) ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการให้เช่าอาศัย

(5) ชำระหนี้เกี่ยวกับที่ดินอาคารที่พักอาศัยให้เช่า รวมถึงชำระหนี้ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการเช่าพักอาศัย ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าประเมินราคาหลักประกัน ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 20 ปีทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. - 30 ธ.ค. 2562 และทำนิติกรรมภายใน วันที่ 31 มี.ค. 2563 หรือสามารถยื่นกู้ได้อีกครั้งระหว่างวันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2563 พร้อมทำนิติกรรม ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2564 หรือจนกว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินโครงการ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645- 9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต