กรุงไทยเดินหน้า ชิมช้อปใช้ G-Wallet2 ดึงโรงแรมหรูเข้าร่วม

  • วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 18:50 น.

กรุงไทยเดินหน้า ชิมช้อปใช้ G-Wallet2 ดึงโรงแรมหรูเข้าร่วม

กรุงไทยส่งเสริมผู้รับสิทธิมาตรการชิมช้อปใช้จ่ายผ่าน G-Wallet2 ดึงโรงแรมหรูเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า แอปพลิเคชั่นถุงเงินและเป๋าตัง เป็นดิจิทัลแฟล็ตฟอร์มที่สามารถรองรับการการทำธุรกรรมของผู้รับสิทธิตามมาตรการชิมช้อปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการเติมเงินง่าย ไม่ซับซ้อน และสะดวกรวดเร็ว โดยเติมเงินผ่านการสแกน QR Code ด้วยแอปของทุกธนาคาร หรือเติมเงินผ่านตู้ ATM ของ 5 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ด้วยบัตร ATM ที่ตรงกับตู้ธนาคารนั้นๆ

ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า G-Wallet 2 ในร้านค้าที่ร่วมโครงการชิมช้อปใช้ได้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดในทะเบียนบ้านจะได้รับสิทธิเงินคืน ยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท รับเงินคืน 15% และยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รับเงินคืน 20% รวมเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท ปัจจุบันร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้จ่ายผ่าน G-Wallet 2 มีจำนวนกว่า 173,000 ร้านค้า ทั้งเครือโรงแรมเซ็นทารา ใบหยก แอคคอร์ ดุสิต ชาเทรียม ไฮแอท ไอเอชจี แมริออท ทีทีซี และโรงแรมรีสอร์ตอื่นๆ ทั่วประเทศประมาณ 4,600 แห่ง เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้รับสิทธิเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ มากยิ่งขึ้น และมีการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า G-Wallet 2 เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 มียอดการใช้จ่ายกว่า 735 ล้านบาท

ธนาคารกรุงไทยได้ลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ในจังหวัดกาญจนบุรี มีร้านค้าที่ร่วมโครงการ ประมาณ 1,683 ร้านค้า แบ่งเป็นร้านชิม 695 ร้านค้า ร้านช้อป 485 ร้านค้า ร้านใช้ 156 ร้านค้า และร้านค้าทั่วไป 347 ร้านค้า มียอดการใช้จ่ายรวม ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 กว่า147 ล้านบาท และมียอดการใช้จ่ายอยู่ที่ 7% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ที่ 5% ผู้รับสิทธิที่มาใช้จ่ายในจังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนประมาณ 135,000 คน โดย 5 อันดับแรกมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี

สำหรับยอดการใช้จ่ายภาพรวมของทั้งประเทศผ่านแอปเป๋าตัง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 11,727.40 ล้านบาท ใช้จ่ายผ่าน G -Wallet1 จำนวน 10,992 ล้านบาท แล้าร่ะ G-Wallet 2 จำนวน 735 ล้านบาท แบ่งเป็นร้านค้าประเภทชิม 13.21% ร้านค้าประเภทช้อป 59.10% ร้านค้าประเภทใช้ 1.27% และร้านค้าทั่วไป 26.42%

ส่วนวิธีการชำระเงินเพื่อรับสิทธิเงินคืน เข้าแอปเป๋าตัง เพียงกดที่เมนูใช้สิทธิรับเงินคืน15-20% และเลือกใช้จ่ายร้านค้าถุงเงิน หลังได้ QR Code ให้ร้านค้าใช้แอปถุงเงินสแกน ผู้รับสิทธิตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระ และกดยืนยันการชำระเงิน ในส่วนการรับเงินคืนจะคืนมี 2 รอบ รอบแรกสำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่ วันที่ 27 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562 จะได้รับเงินคืนภายในกลางเดือนธันวาคม 2562 และ รอบที่ 2 การใช้จ่ายในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จะได้รับเงินคืนภายในกลางเดือนมกราคม 2563 โดยลูกค้าสามารถโอนเงินกลับเข้าบัญชีธนาคารของตนเองได้

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ มีเป้าหมายให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ นำเงินไปใช้จ่ายในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้เงินหมุนเวียนลงไปสู่ชุมชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสร้างความเข้าใจตลอดจนเพิ่มประสบการณ์ให้ประชาชนในการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดตามนโยบาย Thailand 4.0

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ