หุ้น"แอสเสท เวิรด์" ดิ่งกว่า 10 % หลังหมดกรีนชู

  • วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 15:36 น.

หุ้น"แอสเสท เวิรด์" ดิ่งกว่า 10 % หลังหมดกรีนชู

เจ้าสัว"เจริญ สิริวัฒนภักดี"ถือหุ้นเบ็ดเสร็จ 27.56 % หลังจากได้รับหุ้นคืน บล.ทิสโก้ ให้ราคาเหมาะสม 6.19-6.47 บาท

ราคาหุ้นบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC) ปรับตัวลงรุนแรงกว่า 10 % ในวันที่ 11 พ.ย. 62 โดยปรับลงต่ำสุดที่ 5.25 บาท จากราคาที่ออกและเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) ซึ่งอยู่ที่ 6 บาท ต่อหุ้น

 

บริษัท แอสเสท เวิรด์ แจ้งว่า ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู) ได้แจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,043 ล้านหุ้นจากบริษัทครบทั้งจำนวนในราคา 6 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,258 ล้านบาท เพื่อส่งคืนให้กับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้จัดสรรหุ้นส่วนเกิน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าวต่อไป

AWC เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 8,000 ล้านหุ้น โดยแบ่งออกเป็น (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,957 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ (2) การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 1,043 ล้านหุ้น

โดย บล.ภัทร ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ได้ยืมหุ้นสามัญจำนวน 1,043 ล้านหุ้นดังกล่าวจากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เพื่อส่งมอบให้กับผู้จองซื้อ โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะต้องดำเนินการจัดหาหุ้นจำนวนดังกล่าว โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจัดสรรไว้สำหรับการใช้สิทธิดังกล่าว รวมเป็นจำนวน 1,043 ล้านหุ้น ภายใน 30 วันนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 8 พ.ย.62

ภายหลังจากที่บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน และนายเจริญ ได้รับหุ้นคืนจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินแล้ว บริษัทจะมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 32,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 1 บาท และจะส่งผลให้จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงในบริษัทของนายเจริญ เป็นดังนี้ หลังได้รับหุ้นคืนจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน นายเจริญ จะถือหุ้นรวม 8,819.99 ล้านหุ้นคิดเป็น 27.56%

 

บล.ทิสโก้ คาด AWC จะมีกำไรสุทธิปี 62 ที่ 1.4 พันล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโต 210% จากปีก่อน หลังเพิ่มสินทรัพย์กลุ่ม 3 เข้ามา ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของ AWC ที่มูลค่าตลาดที่ 198,000-207,000 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของ AWC ที่ 30,957 ล้านหุ้น จะได้เท่ากับ 6.19-6.47 บาทต่อหุ้น

สำหรับความเสี่ยงที่สำคัญคือความล่าช้าในแผนโครงการใหม่ เงินลงทุนที่อาจจะสูงกว่าคาด การพึ่งพาผู้บริหารโรงแรมภายนอก ความขัดแย้งกับถือหุ้นรายอื่นๆรวมถึงการแข่งขันจากกลุ่มบริษัททีซีซี

ข่าวอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

ข่าวอื่นๆ