ขึ้นภาษีบุหรี่พ่นพิษ"ยสท."ทรุดกำไรวูบหาย90%

วันที่ 10 พ.ย. 2562 เวลา 17:31 น.
ขึ้นภาษีบุหรี่พ่นพิษ"ยสท."ทรุดกำไรวูบหาย90%
ผลการดำเนินงานโรงงานยาสูบ กำไรทรุดหนักจากพิษขึ้นภาษีบุหรี่ของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยผลการดำเนินงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ยังทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในปี 2560 ที่ส่งผลให้บุหรี่ ยสท. มีราคาสูงขึ้นถึง 20-50% ส่งผลให้ยอดขายและอัตรากำไรหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลต้องออกมาตรการช่วยเหลือ ยสท. มาแล้วหลายมาตรการ เช่น การยกเลิกการชำระภาษีแทนผู้ค้าของ ยสท. และการอนุมัติวงเงินกู้เสริมสภาพคล่องให้ ยสท.

สำหรับผลการดำเนินงานของ ยสท. ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (เมษายน 2562 ถึงมิถุนายน 2562) ยสท. มีรายได้ 11,595 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 11,397 ล้านบาทและ กำไรสุทธิ 198 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของ ยสท. ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ก่อนที่จะมีการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ที่มีรายได้ 15,327 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 13,217 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2,111 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเทียบผลการดำเนินงานทั้งสองช่วงแล้ว กำไรในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ลดลงถึง 91% โดยเป็นผลจากการที่รายได้ลดลง 24% จากยอดขายบุหรี่ที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายยังอยู่ในระดับที่สูงเกือบเท่ารายได้จากภาระภาษีต่อซองที่เพิ่มสูงขึ้นมากหลังการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ในปี 2560

ขณะที่ผลการดำเนินงานของ ยสท. ใน 9 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 ถึงมิถุนายน 2562) ยสท. มีรายได้ 35,459 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 34,914 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 545 ล้านบาท เมื่อเทียบผลการดำเนินงานของ ยสท. ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ก่อนที่จะมีการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ที่มีรายได้ 46,426 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 39,592 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 6,834 ล้านบาท

เมื่อเทียบผลการดำเนินงานทั้งสองช่วงแล้ว กำไรใน 9 เดือนแรก ปี 2562 ลดลงถึง 92% โดยเป็นผลจากการที่รายได้ลดลง 24% จากยอดขายบุหรี่ที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายยังอยู่ในระดับที่สูงจากภาระภาษีต่อซองที่เพิ่มสูงขึ้นมากหลังการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ในปี 2560

สำหรับผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่ของ ยสท. ส่งผลให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะที่กำกับดูแล ยสท. เปิดเผยที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ได้มอบนโยบายให้ ยสท. เร่งดำเนินการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ โดยการหาแนวทางเพิ่มรายได้ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพ ยสท. ให้สามารถแข่งขันได้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่จะนำใบยาสูบไปหาคุณสมบัติพิเศษที่เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ เช่น ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช นิโคตินเหลว และ ปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบยาสูบของไทยในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ ยสท. เร่งสรรหาตำแหน่งผู้ว่าการการคนใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาการตลาด และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศ เพื่อการยกระดับองค์กรไปสู่องค์กรที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต