ผู้ถือหุ้นกู้ PACE วงเงิน 1.2 พันล้านบาท ไฟเขียวยืดไถ่ถอนออกไปอีก 3 ปี

วันที่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 14:21 น.
ผู้ถือหุ้นกู้ PACE วงเงิน 1.2 พันล้านบาท ไฟเขียวยืดไถ่ถอนออกไปอีก 3 ปี
หลังยืดอายุ ทำให้ครบกำหนดไถ่ถอก.พ.66 พร้อมลดดอกเบี้ยหุ้นกู้ จาก 6.5% เป็น 3% หวังแก้ปัญหาการผิดนัดชำระหนี้

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE)แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562 เพื่อการแก้ไขปัญหาการผิดนัดในมูลหนี้อื่น (Cross Default)ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงิน 1,219 ล้านบาท อนุมัติการแก้ไขวันครบกำหนดการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี จากเดิมครบกำหนดในวันที่ 23 ก.พ.2563 เป็น ครบกำหนดวันที่ 23 ก.พ.2566 โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดทั้งไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

พร้อมกันนี้ได้อนุมัติการแก้ไขอัตราดอกเบี้ย จากอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.5% เป็น 3% เริ่มตั้งแต่ 23 พ.ค.63 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยส่วนต่าง 3.5% ของทุกๆงวดเมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้