"อินเตอร์ ฟาร์มา"แจงรายการบิ๊กล็อต 25.5 ล้านหุ้น

วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 16:22 น.
"อินเตอร์ ฟาร์มา"แจงรายการบิ๊กล็อต 25.5 ล้านหุ้น
เชื่อนักลงทุนรายใหญ่มั่นใจพร้อมเติบโตไปกับบริษัทฯ

ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เปิดเผยว่า การซื้อขายหุ้นผ่านรายการขนาดใหญ่ (บิ๊กล็อต) ในวันแรกที่หุ้นIPเข้าซื้อขายจำนวน 25.5 ล้านหุ้น ในราคา 7 บาท เท่ากับราคาที่ออกและเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) นั้น

การทำรายการดังกล่าว เป็นการตกลงกันระหว่างนักลงทุนและผู้ถือหุ้นเดิมรายย่อยบางราย ซึ่งส่วนหนึ่งได้มีการเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนอยู่แล้ว โดยเชื่อว่านักลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวต้องการลงทุนระยะยาวและพร้อมจะเติบโตไปกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานและแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อสร้างการเติบโตที่ดีให้แก่บริษัทฯ

ประกอบกับเงินที่ได้จากการระดมทุนจาก IPO จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขยายช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และการสร้างแบรนด์ INTERPHARMA ให้มีความแข็งแกร่งขึ้น พร้อมที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมั่นคงในอนาคต

“เราเชื่อว่านักลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวต้องการถือหุ้นบริษัทฯในระยะยาว เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพและโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ” ดร.ทรงวุฒิ กล่าว