ครม.คุมเข้มมอเตอร์ไซด์ต้องได้มาตรฐานยูโร4

วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 07:21 น.
ครม.คุมเข้มมอเตอร์ไซด์ต้องได้มาตรฐานยูโร4
ครม. ไฟเขียวกฎกระทรวงตีกรอบอุตสาหกรรมผลิตรถจักรยายนต์ต้องได้มาตรฐานเทียบเท่ายูโร 4 หวังแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2915 -2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5126 (พ.ศ. 2562) ซึ่งกำหนดให้การผลิตรถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย-สารมลพิษจากเครื่องยนต์ต้องอยู่ระดับที่ 7 หรือเทียบเท่ายูโร 4 เพื่อเป็นการสอดรับกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ เพราะไอเสียจากรถจักรยานยนต์เป็นตัวการสำคัญของอากาศเสีย

“ที่ผ่านมามาตรฐานไอเสียจักรยานยนต์ของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 6 หรือเทียบเท่ายูโร 3 แต่เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 กระทรวงอุตสาหากรรมได้จัดทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย-สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ปรับมาตรฐานเป็นระดับที่ 7 เทียบเท่ากับมาตรฐานยูโร 4โดยมาตรฐานใหม่นี้จะสามารถลดปริมาณสารมลพิษ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ และไฮโดรคาร์บอน ในภาพรวมได้ประมาณ 50%” นางสาวรัชดา กล่าว

ทั้งนี้ การยกระดับจากประกาศกระทรวงเป็นกฎกระทรวงฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมารตฐานอย่างจริงจัง โดยเบื้องต้นเชื่อว่าผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้ทัน เพราะมีเวลาปรับตัวตั้งแต่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศมาตรฐานใหม่เมื่อ ม.ค.ที่ผ่านมา และร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้ในทันที แต่จะให้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัชดา กล่าวว่า กฎกระทรวงดังกล่าว อาจมีผลทำให้ราคาขายรถจักรยานยนต์ปรับเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ไม่มากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นในการผลิตรถจักรยานยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด แต่ยังไม่ได้มีการประเมินอย่างชัดเจนว่าจะปรับเพิ่มขึ้นในอัตราเท่าไหร่

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต