คลังเร่งหาผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่

  • วันที่ 03 พ.ย. 2562 เวลา 17:00 น.

คลังเร่งหาผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่

คลังเดินหน้าสรรพหาผู้อำนวยการออมสินคนใหม่ คาดคนในและนอกสนใจเข้าชิง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และประธานคณะกรรมการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก หลังจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการธนาคารออมสินคนใหม่ โดยได้สั่งการให้ฝ่ายบริการจัดการไปดำเนินการเรื่องการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารอออมสินคนใหม่ ให้เสร็จภายในเดือนนี้ โดยผู้ที่เป็นประธานกรรมการสรรหาจะเลือกคนที่เปฺ็นกรรมการของธนาคาร

นายพชร กล่าวว่า นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนเก่า จะเกษียณอายุในเดือน มิ.ย. 2563 ดังนั้นต้องเร่งกระบวนการสรรหา เพื่อที่จะได้ผู้อำนวยการคนใหม่มาดำเนินการบริหารธนาคารต่อเนื่อง เพราะธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ

"ได้หารือกับผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนเก่าแล้ว ให้เริ่มกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ได้แล้ว คาดว่าจะทั้งคนในและคนนอกสนใจ สมัครเป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่" นายพชร กล่าว

นายพชร กล่าวว่า ในฐานประธานคณะกรรมการ ธนาคารออมสิน ไม่ได้มีนโยบายอะไรเป็นพิเศษให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการ เนื่องจากมีการดำเนินการมาใกล้ครบปี 2562 แล้ว คงต้องรอปี 2563 ถึงจะมีการนโยบายการดำเนินการของธนาคารออมสินใหม่อีกครั้งว่าควรต้องดำเนินการเพิ่มเติมอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้า ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ