สินเชื่อธุรกิจที่ยังแผ่วตัว จำกัดกรอบการฟื้นตัวของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ เดือนก.ย. 2562

วันที่ 26 ต.ค. 2562 เวลา 10:00 น.
สินเชื่อธุรกิจที่ยังแผ่วตัว จำกัดกรอบการฟื้นตัวของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ เดือนก.ย. 2562
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำรวจสถานการณ์สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่บางแห่งเน้นดูแลคุณภาพสินเชื่อ ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอี ยังทรงตัว หนุนสินเชื่อรายย่อยขับเคลื่อนสินเชื่อในภาพรวมโต

  • สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2562 ยังเพิ่มขึ้นในกรอบจำกัด เนื่องจากสินเชื่อภาคธุรกิจยังคงแผ่วตัวลง ท่ามกลางสัญญาณชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และจากความระมัดระวังในการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่บางแห่งเพื่อดูแลประเด็นทางด้านคุณภาพสินเชื่อ ส่วนสินเชื่อธุรกิจในกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอียังค่อนข้างทรงตัว ซึ่งจากภาพรวมดังกล่าว ทำให้การขยายตัวของสินเชื่อรายย่อย ยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของสินเชื่อในภาพรวม
  • ภาพรวมเงินฝากในเดือนกันยายน 2562 ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนในระดับที่สอดคล้องกับสินเชื่อ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของทิศทางเงินฝากของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งในเดือนนี้ มีทั้งกลุ่มที่เงินฝากเร่งตัวขึ้นมาก อาทิ เงินฝากประจำระยะยาว/ประจำพิเศษของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และกลุ่มที่เงินฝากลดลงมาก ซึ่งเป็นไปตามการบริหารจัดการสภาพคล่องและการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวที่เพิ่มขึ้นของธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดคงค้างเงินฝากในเดือนกันยายน 2562 เติบโต 4.84% YoY ซึ่งสูงสุดในรอบ 11 เดือน
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า แนวโน้มสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยจะสามารถประคองอัตราการเติบโตได้ในกรอบประมาณ 4.0% ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทั้งนี้ แม้ว่าจังหวะการเติบโตของสินเชื่อจะยังคงต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี คาดว่า สถานการณ์สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี จะได้รับแรงหนุนสำคัญจากปัจจัยด้านฤดูกาล (ซึ่งเป็นเทศกาลการจับจ่ายใช้สอยและช่วงวางแผนของภาคธุรกิจ) ที่น่าจะทำให้ปริมาณการเบิกใช้สินเชื่อ ทั้งในส่วนของและสินเชื่อรายย่อย เพิ่มมากขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต