อินเตอร์ ฟาร์มา เคาะราคา IPO หุ้นละ 7 บาท

วันที่ 25 ต.ค. 2562 เวลา 12:39 น.
อินเตอร์ ฟาร์มา เคาะราคา IPO หุ้นละ 7 บาท
รับแผนรุกขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเจาะลูกค้าภูมิภาคเอเชีย คาดหุ้นลงสนามเทรดตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันที่ 5 พ.ย.นี้

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์(บล.) เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และแต่งตั้งบล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.คันทรี่ กรุ๊ป บล. โกลเบล็ก และบล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ IP ในครั้งนี้

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บล. เคทีบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า หลังจากได้นำเสนอข้อมูลธุรกิจบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา ให้แก่นักลงทุนในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงานและโอกาสการเติบโตในอนาคต

ดังนั้น จึงได้กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่หุ้นละ 7 บาท เปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 28 – 30 ตุลาคมนี้ และคาดว่าจะนำหุ้น IP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้

ขณะที่มั่นใจว่าการนำเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจาก IP มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจโดยคิคค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งมีแผนดำเนินงานต่อจากนี้ คือมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายช่องทางการจำหน่ายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างตราสินค้า INTERPHARMA ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของ IP ในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การที่บริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินจากการระดมทุนส่วนใหญ่ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและเพิ่มผลิตภัณฑ์ ต่อยอดในการขยายช่องทางธุรกิจ และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น หลังได้รับการยอมรับอย่างมากในวงการแพทย์และเภสัชกรรมในช่องทางจำหน่ายผ่านโรงพยาบาล คลีนิกชั้นนำและ ศูนย์สุขภาพชะลอวัย รวมทั้งความสำเร็จของการขยายช่องทางจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงโดยตรงไปยังร้านขายยาและร้านค้าปลีกสมัยใหม่

ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา เป็นผู้นำธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชะลอวัยและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 103 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 206 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 160 ล้านหุ้น และเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายภายใน 5 ปีข้างหน้า จะก้าวสู่ผู้นำการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่าง ด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อการป้องกันและรักษาโรค การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และชะลอวัย ภายใต้การขับเคลื่อนธุรกิจที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ด้วยแนวคิด ‘VALUE YOUR LIFE’ ที่เชื่อว่า คุณค่าของชีวิต คือสุขภาพที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสมดุลในระบบร่างกาย โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดขั้นตอน ตั้งแต่ การคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพดีเยี่ยม

‘เรามีเป้าหมายเป็นบริษัทชั้นนำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่าง รองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อดูแลสุขภาพและชะลอวัยจากภายในสู่ภายนอกเพิ่มขึ้น จึงได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าสู่ร้านโมเดิร์นเทรด และช่องทางออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและสามารถจดจำเครื่องหมายการค้า INTERPHARMA และสร้างการเติบโตระยะยาวให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งพร้อมรุกขยายตลาดไปต่างประเทศ เช่น เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ต่อไป” ดร.ทรงวุฒิ กล่าว