จัดหนักแจกสะบัดกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส2

วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 17:50 น.
จัดหนักแจกสะบัดกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส2
ครม.เห็นชอบชุดใหญ่ ชิมช้อปใช้ กระตุ้นอสังหาลดค่าโอนจำนองบ้าน และสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 2.5%

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 4 มาตรการ ประกอบด้วย

1. มาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 3 ล้านคน ซึ่งนอกจากจะได้รับวงเงินสนับสนุน 1,000 บาท สำหรับการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 1 และเงินชดเชย 15% ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท จากเงินของประชาชนเองผ่าน g-Wallet 2 (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) เช่นเดียวกับ “ชิมช้อปใช้” เดิมแล้ว ยังจะได้รับสิทธิ์เงินชดเชย 20% ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชย ไม่เกิน 4,000 บาท) ซึ่งสิทธิ์นี้จะขยายให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ 10 ล้านคนแรเฟส 1 ที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วย

นอกจากนี้ คลังปรับเวลาเริ่มลงทะเบียนใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 500,000 ราย รอบแรกเริ่มลงทะเบียนเวลา 6.00 น. และรอบที่ 2 เริ่มลงทะเบียนเวลา 18.00 น. เริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 จำนวนวันละไม่เกิน 1 ล้านคน

มาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” นี้ ประชาชนสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ถึง 31 ธันวาคม 2562 เช่นกัน

2. มาตรการลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย โดยรัฐบาลจะลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนอง ดังนี้

2.1 ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01%

2.2 ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01%ทั้งนี้ เฉพาะการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย และการจดทะเบียนการโอน และการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน โดยมีระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 24 ธันวามคม 2563 3. มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ราคาพิเศษ 2.5% ในช่วง 3 ปีแรก วงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

การกำหนดราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วยนั้น เนื่องจากเป็นระดับราคาที่อยู่อาศัยกลุ่มเป้าหมาย โดยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ณ เดือนตุลาคม 2562 มีอยู่ประมาณ 34,731 หน่วย และในปี 2563 อีกประมาณ 145,269 หน่วย จึงมีที่อยู่อาศัยรวมกว่า 180,000 หน่วย ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าของได้

4. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน (Front Load)

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต