"เกียรตินาคิน"กำไร9เดือนแรก4,309ล้านบาท

วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 16:17 น.
"เกียรตินาคิน"กำไร9เดือนแรก4,309ล้านบาท
กลุ่ม"เกียรตินาคิน" ทำกำไร 4,309 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากดอกเบี้ย

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2562 มีกำไรสุทธิ 4,309 ล้านบาท ลดลง 6.6% จากงวดเดียวกันของปี 2561 เป็นกำไรสุทธิของธุรกิจตลาดทุน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) (ทุนภัทร) และบริษัทย่อย จำนวน 730 ล้านบาท

อนึ่ง สำหรับไตรมาส 3/2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 1,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 1,471 ล้านบาทในไตรมาส 2/2562 หากเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2561 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3.8% จากจำนวน 1,551 ล้านบาทในไตรมาส 3/2561

กลุ่มธุรกิจฯ มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 3,227 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 316 ล้านบาทหรือ 10.9% จากจำนวน 2,911 ล้านบาทในไตรมาส 3/2561 ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ จำนวน 1,208 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.0% จากไตรมาส 3/2561 ที่มีจำนวน 1,059 ล้านบาท และรายได้อื่น 547 ล้านบาท รวมเป็นรายได้จากการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 4,982 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 573 ล้านบาท หรือ 13.0% จากไตรมาส 3/2561

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวน 320,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,934 ล้านบาท หรือ 4.5% จากสิ้นปี 2561