ธอส.แจงออกรางวัลสลากได้รางวัลที่1ซ้ำเป็นเรื่องปกติ

วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 19:10 น.
ธอส.แจงออกรางวัลสลากได้รางวัลที่1ซ้ำเป็นเรื่องปกติ
ธอส.ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธอส. ได้รางวัลที่ 1 ซ้ำ รับไปเลย 400,000 บาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวถึงกรณีที่การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 1 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท ประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งถือเป็นการออกรางวัลครั้งแรกของธนาคาร โดยการออกรางวัลครั้งที่ 20 และ 26 ซึ่งมีเลขซ้ำกันคือ 9368037 ว่า ผู้ถูกรางวัลหมายเลขนี้จะได้เงินรางวัลรวม 400,000 บาทหรือเท่ากับการได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท คูณสอง และคิดเป็นผลตอบแทน 40% ของมูลค่าสลากตั้งแต่ ครั้งแรกของการออกรางวัล

ทั้งนี้ คณะกรรมการออกรางวัลทั้ง 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกตลอดจนสื่อมวลชน เห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องปกติที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังดำเนินการออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยการใช้อุปกรณ์ออกรางวัลอัตโนมัติ(Multipick) ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการออกรางวัลตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

นายฉัตรชัย กล่าวว่า ธอส. ออกสลากออมทรัพย์จำนวน 27,000 หน่วย หน่วยละ 1 ล้านบาท โดยสลากออมทรัพย์ฉบับหนึ่งๆ อาจถูกรางวัลที่ออกในครั้งหนึ่งได้มากกว่าหนึ่งรางวัล และสลากออมทรัพย์ฉบับใดที่เคยถูกรางวัลแล้ว สลากออมทรัพย์ฉบับนั้นยังอาจถูกรางวัลในการออกรางวัลครั้งต่อๆ ไปได้ตลอดอายุสลากออมทรัพย์ฉบับนั้น ดังนั้น จึงขอยืนยันว่าการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธอส.เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และยังสะท้อนให้เห็นว่าสลากออมทรัพย์ ธอส. ถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับผลตอบแทนดีและมีโอกาสถูกรางวัลสูงไปพร้อมกันซึ่งผู้ซื้อสลากมีโอกาสถูกรางวัลได้ถึง 972 รางวัล ตลอดระยะเวลา 3 ปี และเมื่อถูกรางวัลไปแล้วก็ยังมีโอกาสถูกรางวัลได้อีกไปจนกว่าจะครบอายุสลาก 3 ปี

ทั้งนี้ ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถรับชมย้อนหลังการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ครั้งที่ 1 ชุดวิมานเมฆ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000