"ทีเอ็มบี"ไตรมาส 3 กำไร 2,111 ล้านบาท

วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 17:41 น.
"ทีเอ็มบี"ไตรมาส 3 กำไร 2,111 ล้านบาท
ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แจ้งผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2562 มีกำไร 2,111 ล้านบาท

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ผลการดำเนินงานดีขึ้นทุกไตรมาส โดยในไตรมาส 3 นี้ ธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองฯ 5,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากไตรมาสก่อนหน้า ปัจจัยหนุนหลักมาจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่ดีขึ้น โดยเฉพาะจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

อย่างไรก็ตาม ธนาคารปรับปรุงคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ โดยดำเนินการปรับลดสินเชื่อที่มีปัญหาเพื่อเตรียมความพร้อมรับ IFRS9 และเพื่อเสริมฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รองรับดีลการรวมกิจการ จึงทำให้ยังคงเห็นการตั้งสำรองฯ ในเกณฑ์สูง แต่ขณะเดียวกันก็สามารถลดสัดส่วนหนี้เสียลงเหลือ 2.52% และคงสัดส่วนเงินสำรองต่อหนี้เสียในระดับสูงที่ 140% ได้ตามเป้า หลังจากหักค่าใช้จ่ายสำรองฯ ดังกล่าว และภาษี กำไรสุทธิอยู่ที่ 2,111 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปี 2562 เทียบกับรอบ 9 เดือน ปี 2561 นั้น เนื่องจากในปีที่แล้ว ทีเอ็มบีมีรายได้พิเศษจากการขายหุ้น TMBAM 65% ประมาณ 1.18 หมื่นล้านบาท จึงต้องหักรายการดังกล่าวออกไปเพื่อเทียบผลการดำเนินงานที่แท้จริง รวมทั้งหักค่าใช้จ่าย one-time ที่เกิดขึ้นในปีนี้ เช่น จ่ายค่าใช้จ่ายสำรองสำหรับพนักงาน (Employee Retirement Benefit) จะพบว่า ผลการดำเนินงานหลักยังคงดีขึ้น รายได้จากการดำเนินงานรวมรอบ 9 เดือน ปี 2562 เพิ่มขึ้น 2.7% ส่วนกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3.4% จากรอบ 9 เดือน ปี 2561