"ดีแทค"ผลงานไตรมาส 3 พลิกมีกำไร 1,834 ล้านบาท

วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 19:12 น.
"ดีแทค"ผลงานไตรมาส 3 พลิกมีกำไร 1,834 ล้านบาท
มีจำนวนผู้ใช้บริการรวม 20.4 ล้านเลขหมาย รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของลูกค้าระบบรายเดือนอยู่ที่ 555 บาทต่อเดือน

บริษัทโทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น ( DTAC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่าผลดำเนินงานไตรมาส3/62 พลิกมีกำไรสุทธิ1,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 299 % จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 921.49 ล้านบาท เนื่องจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (อีบิตดา) ที่เพิ่มขึ้นซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้งวด 9 เดือน มีกำไรสุทธิ 4,920 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 760 % จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ572 ล้านบาท

ทั้งนี้ อีบิตดา (ก่อนรายการอื่นๆ) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 6,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9 % จากไตรมาสก่อนแต่ลดลง 5.4 % จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการหลักโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายที่สูงขึ้นซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300 เมกะเฮิร์ต ของทีโอที

ขณะที่รายได้รวมในไตรมาส3/62 เท่ากับ 20,535 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.3 % จากไตรมาสก่อนและเพิ่มขึ้น 14.3 % จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานหลักและค่าเช่าเครือข่าย 2300 เมกะเฮิร์ต จากทีโอที โดยรายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายเพิ่มขึ้น 2.3 % จากไตรมาสก่อนและ 0.6 % จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่ 15,760 ล้านบาท

โดย ณ สิ้นไตรมาส3/62 บริษัทยังไม่ได้เริ่มทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์คลื่นความถี่ย่าน850 เมกะเฮิร์ต ไปเป็นอุปกรณ์คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ต แต่คาดว่าจะเริ่มทาการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โครงข่ายในไตรมาส4/62 นอกจากนี้ดีแทคได้มีการทดลองเครือข่าย5G บนคลื่นความถี่ย่าน28 GHz โดยการทดสอบได้อัตราการดาวน์โหลดสูงสุดมากกว่า 1.8 Gbps

ส่วนจำนวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 20.4 ล้านเลขหมาย ลดลง 217 พันเลขหมาย จากสิ้นไตรมาส2/62 จากการลดลงของลูกค้าในระบบเติมเงินซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้าในระบบรายเดือนฐานลูกค้าระบบเติมเงินเท่ากับ 14.0 ล้านเลขหมาย ลดลงประมาณ 295 พันเลขหมายจากไตรมาสก่อนในขณะที่ฐานลูกค้าระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 79 พันเลขหมายเป็น 6.4 ล้านเลขหมาย

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของลูกค้าระบบรายเดือนในไตรมาสนี้เท่ากับ 555 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้น 1.7 % จากไตรมาสก่อน และ 4.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของลูกค้าระบบเติมเงินเพิ่มขึ้น 3.7 % จากไตรมาสก่อนและอยู่ในระดับเดียวกันกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่142 บาทต่อเดือน

ส่วนแนวโน้มสำหรับปี 2562 ดีแทคยังคงเป้าหมายเดิมโดยรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายลดลงในอัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต่ำส่วนอีบิตดา คาดว่า อยู่ที่ 24,000-25,000 ล้านบาท และวางงบเงินลงทุน 13,000-15,000 ล้านบาท