ออมสินจับมือแบงก์ไอซีบีซีให้บริการลูกค้าไทยจีน

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 19:25 น.
ออมสินจับมือแบงก์ไอซีบีซีให้บริการลูกค้าไทยจีน
ออมสิน จับมือ ไอซีบีซี (ไทย) เครือข่ายธนาคารอันดับ 1 ของโลก ร่วมพัฒนาบริการทางการเงิน ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าไทย-จีน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ ดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Memorandum of Understanding : MOU) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินร่วมกัน โดยนำจุดแข็งทั้ง 2 สถาบันการเงินมาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจทั้ง 2 ประเทศด้วย

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 7 ด้าน ได้แก่ บัตรเครดิต Co-Branded UnionPay, บริการด้านร้านค้ารับบัตร, การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์, การให้สินเชื่อร่วม/เงินกู้ร่วม, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, การให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร และการเป็นตัวแทนเพื่อให้บริการลูกค้าร่วมกัน

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน สถาบันการเงินของรัฐขนาดใหญ่ และมีฐานลูกค้ารายย่อยมากที่สุดในประเทศไทย จับมือพันธมิตรธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) กลุ่มเครือข่ายธนาคาร ไอซีบีซี ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีลูกค้าบุคคลมากกว่า 500 ล้านราย ผนึกกำลังส่งเสริมความแข็งแกร่งของทั้งสองธนาคารเป็นเครือข่ายธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช่วยขยายฐานลูกค้า ไทย-จีน ทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ผ่านธุรกรรมในประเทศไทยด้วยเครือข่ายของธนาคารออมสิน และผ่านเครือข่าย ไอซีบีซี ทั่วโลก เผย ภายใต้ความร่วมมือนี้จะช่วยเสริมเครือข่ายธุรกิจฐานรากและโครงการขั้นพื้นฐานของทางภาครัฐ