BGRIM ยืนหนึ่งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในเวียดนาม

วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 13:18 น.
BGRIM ยืนหนึ่งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในเวียดนาม
"บี.กริม เพาเวอร์" บริษัทเอกชนจากไทยเพียงรายเดียว คว้ารางวัลผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ยอดเยี่ยมแห่งปี 2019

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM โดย บริษัท Phu Yen TTP Joint Stock Company ได้รับรางวัล Best Power Plant Project Developer – Solar ประจำปี 2019 จาก International Finance ในสาขา Utility / Energy จัดขึ้นโดยนิตยสารธุรกิจและการเงินระดับพรีเมียม “International Finance” ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้รางวัลแก่ บริษัทที่ริเริ่มดำเนินงานด้วยความเชี่ยวชาญและล้ำสมัย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โดย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ถือเป็นบริษัทเอกชนจากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี 2019 นี้

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP ตั้งอยู่ในจังหวัดฟูเยี่ยน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีกำลังการผลิต 257 เมกะวัตต์ เปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่ Electricity of Vietnam (EVN) แล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทั้งเริ่มรับรู้รายได้แล้วภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าในอัตรา Feed-in-Tariff (FiT) 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี

ในช่วงปีที่ผ่านมา โครงการหลายโครงการของ BGRIM รวมถึงผู้บริหารได้รับรางวัลจากหลากสถาบัน ถือเป็นเครื่องการันตีความสามารถและศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจพลังงานได้อย่างดี หากแต่ BGRIM จะไม่หยุดอยู่กับที่

ทั้งนี้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ระบุว่ายังคงตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2022 จากที่ปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตรวมจากโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา 3,245 เมกะวัตต์