คลังสั่งธนารักษ์เร่งพัฒนาที่ราช12ล้านไร่กระตุ้นศก.

วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 08:12 น.
คลังสั่งธนารักษ์เร่งพัฒนาที่ราช12ล้านไร่กระตุ้นศก.
รมว.คลัง สังกรมธนารักษ์เร่งพัฒนาที่ราชพัสดุกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศของรัฐบาล

นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กรมธนารักษ์ ว่า ธนารักษ์ดูแลที่ราชพัสดุ 12 ล้านไร่ หลายพื้นที่มีศักยภาพในการช่วยพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม ต้องใช้พื้นที่ราชพัสดุเป็นตัวช่วยพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ให้ได้เป็นอย่างดี ขอให้กรมธนารักษ์ดำเนินการวางแผนนำที่ราชพัสดุมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ โดยให้ทำงานร่วมกับธนาคารรัฐ ในการนำพื้นที่ราชพัสดุมาใช้สนับสนุนแหล่งทำมาหากินชุมชน การท่องเที่ยว ยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวเดิม เปิดพื้นที่ขายของ ให้หารือภายใต้กรอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นอกจากนี้ ประเทศยังต้องเตรียมการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยการสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงวัย กรมธนารักษ์ต้องนำพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาพัฒนาพื้นที่ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมามีโครงการลักษณะนี้ขึ้นมาแล้ว ก็ให้กรมธนารักษ์ไปดูเรื่องนี้ให้ต่อเนื่อง

"ขอให้ดำเนินการเศรษฐกิจฐานรากเชิงรุก ส่วนภาพเศรษฐกิจใหญ๋ เรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ เป็นอีกโจทย์ของกรมธนารักษ์จะดำเนินการอย่างไรให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์อีอีซี และพื้นที่เศรษฐกิจอื่นอย่างไร ต้องทำงานสอดประสานกับหน่วยงานอื่น ไม่มาคิดหน่วยงานเดียว ต้องคิดร่วมกันตามกรอบเดียวกัน" นายอุตตม กล่าว

นายอุตตม กล่าวอีกว่า กรมธนารักษ์ต้องวิเคราะห์พื้นที่ราชพัสดุกลุ่มจังหวัด รายภูมิภาคที่มีจะนำไปสร้างประโยชน์อย่างไรได้บ้าง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้ธนารักษ์เร่งทำแผนผังแบบดิจิทัลขึ้นมา เพื่อนำไปสู่ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้าของกรมธนารักษ์ โดยให้ทำอย่างจริงจัง ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวด้วย และเป็นการติดตามว่าการใช้ที่ราชพัสดุตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากมีการบุกรุก จะได้เข้าไปดูแล ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กรมธนารักษ์ด้วย

"กรณีที่ส่วนราชการครอบครองพื้นที่แล้วมีการบุกรุก ก็ให้กรมธนารักษ์เข้าไปดูว่าจะทำอย่างไรให้มีการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม เช่น ทำสัญญาเช่าให้เป็นเรื่องเป็นราวในอัตราที่เหมาะสม ผู้บุกรุกจะถูกยกสถานะเป็นผู้เช่า ส่วนราชการที่นำพื้นที่ไปใช้วัตถุประสงค์ก็ต้องเข้าไปดูแล บางกรณีอาจต้องนำพื้นที่คืนมา ดูให้เป็นธรรม ถูกต้อง" นายอุตตม กล่าว

 

บทความแนะนำ