สำนักงานสลากฯแชมป์ส่งรายได้รัฐวิสาหกิจ 41,916 ล้านบาท

วันที่ 09 ต.ค. 2562 เวลา 08:26 น.
สำนักงานสลากฯแชมป์ส่งรายได้รัฐวิสาหกิจ 41,916 ล้านบาท
สคร. ตั้งเป้าเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจรวมจำนวน 169,159 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเงินนำส่งรายได้แผ่นดินตามเอกสารงบประมาณที่ 168,000 ล้านบาท จำนวน 1,159 ล้านบาทนายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า โดยภาพรวมในปี 2562 รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ทำให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้แผ่นดินได้ตามเป้าหมาย โดยรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งสูงสุด 10 อันดับแรก นำส่งรายได้แผ่นดินคิดเป็น 88% ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้

1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 41,916 ล้านบาท

2 บริษัท ปตท. 29,198 ล้านบาท

3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,924 ล้านบาท

4 ธนาคารออมสิน 16,538 ล้านบาท

5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10,903 ล้านบาท

6 บริษัท ท่าอากาศยานไทย 10,500 ล้านบาท

7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,646 ล้านบาท

8 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5,582 ล้านบาท

9 การไฟฟ้านครหลวง 5,500 ล้านบาท

10 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,760 ล้านบาท

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในปีงบประมาณ 2563 สคร. มีเป้าหมายการจัดเก็บรายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจ 188,800 ล้านบาท โดย สคร. จะยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แผ่นดินและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป