"ชิมช้อปใช้" ขอบตาดำต่อ

วันที่ 02 ต.ค. 2562 เวลา 22:36 น.

Posttoday Podcast : BigTalk BigStory EP65

รัฐบาลขยายเวลาลงทะเบียน "ชิมช้อปใช้" เก็บตกอีก 2ล้าน เพื่อให้ครบ 10ล้านราย และเตรียมต่อยอดขยายเฟส 2 ปลายปี

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต