‘อินเตอร์ ฟาร์มา’โชว์ศักยภาพผู้นำการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

วันที่ 02 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 น.
‘อินเตอร์ ฟาร์มา’โชว์ศักยภาพผู้นำการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ
พร้อมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 46 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ ภายในปีนี้ 

ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) ผู้นำธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ชะลอวัย และนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่าง ด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อการป้องกันและรักษาโรค การมีชีวิตที่ยืนยาวและชะลอวัย มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจ

โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งเวชภัณฑ์ โภชนเภสัช เวชสำอาง อาหารสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับคนและสัตว์ ภายใต้แนวคิด ‘VALUE YOUR LIFE’ ที่เชื่อว่า คุณค่าของชีวิต คือสุขภาพที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสมดุลที่ดีในระบบร่างกาย ผ่านกระบวนการที่เอาใส่ใจในทุกขั้นตอนและรายละเอียด ตั้งแต่การคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพดีเยี่ยม

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามสำหรับคนมี 2 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products)ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและชะลอวัย ที่ไม่ใช่ยา เน้นสร้างสมดุลให้แก่อวัยวะภายในร่างกาย โดยพัฒนาจากสารอาหารที่มีหลักฐานการวิจัยว่ามีประสิทธิภาพในการรักษา ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลข้างเคียง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Probac7, Probac10 Plus, TS6, Beta Glucan Plus, Pure Krill Oil, PreMI, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacumin, และ Multivitamin เป็นต้น

2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Product) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ YUUU ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โปรไบโอติคที่ช่วยดูแลสุขภาพช่องปากและผิวพรรณแบบบูรณาการ เช่น ยาสีฟัน และมูสทำความสะอาดผิวหน้า และผลิตภัณฑ์ช่วยดูแลสุขภาพของจุดซ่อนเร้น เช่น TS6-Lady Health Mousse

กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ มีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นอาหารสุนัขและแมวระดับพรีเมียมที่คัดสรรวัตถุดิบเกรดเดียวกับอาหารคน ภายใต้แบรนด์ MARIA ผลิตภัณฑ์แผ่นรองซับสำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ Raku Pad นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสุนัขและแมวอื่นๆ ที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว Monchou (มองชู) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แชมพูรักษาโรคผิวหนัง เวชสำอาง และยารักษาโรคต่างๆ สำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ชั้นนำ เช่น Dermcare MALASEB /PYOHEX/Aloveen/Natural, Dr. Choice, Pet Select และ Petinol เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ ได้แก่ สารผสมล่วงหน้า (Premix) ที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค โดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะบนพื้นฐานของแนวคิดอาหารปลอดภัย (Food safety) รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์และยาปฏิชีวนะต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้แบรนด์ของบริษัทย่อย ได้แก่ MaxiGut Powder, MaxiMune Solution และ OCLAY เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ MFeed, ECOTRU EXTRA เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์และเภสัชกรรมให้ใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ คลินิก และศูนย์สุขภาพที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง มีวางจำหน่ายในร้านขายยา โมเดิร์นเทรด โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกสัตว์ และร้านเพ็ทช้อป รวมทั้งจำหน่ายไปยังผู้บริโภค ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ธุรกิจอาหารสัตว์ และฟาร์ม ปศุสัตว์ โดยผ่านทีมขายและช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ตลอดจนในปัจจุบันได้เริ่มขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น

“เราวางเป้าหมาย 5 ปีข้างหน้า จะเติบโตสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและจะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทำตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ INTERPHARMA ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตการเป็นบริษัทชั้นนำในระดับสากล” ดร.ทรงวุฒิ กล่าว

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจาก บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นั้น ล่าสุด ก.ล.ต. ได้อนุมัติคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา มีทุนจดทะเบียน 103 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 206 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 160 ล้านหุ้น และเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนใหญ่ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยคาดว่าหุ้นของอินเตอร์ ฟาร์มา จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในปีนี้

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)เคทีบี (ประเทศไทย) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่ดีและมีการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย โดดเด่น และแตกต่างเหนือคู่แข่งในท้องตลาด สามารถตอบสนองความต้องการและกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยแนวทางทำตลาดที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณสมบัติและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ช่วยตอกย้ำแบรนด์ INTERPHARMA ให้มีความแข็งแกร่ง รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่ดีในระยะยาวและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน