สรรพากรเปิดทางร้านค้าคืนแวตนักท่องเที่ยวทั่วไทย

วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 18:22 น.
สรรพากรเปิดทางร้านค้าคืนแวตนักท่องเที่ยวทั่วไทย
กรมสรรพากรเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาต ต.ค.นี้ คืนแวตนักท่องเที่ยว หลังนำร่อง 5 ราย กระตุ้นยอดขายโต 9.9% ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในเดือน ต.ค.2562 จะออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้ประกอบการมายื่นขอจดทะเบียนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวตรีฟันด์) ให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะเปิดเป็นการทั่วไปทั้งประเทศ หลังจากที่กรมสรรพากรนำร่อง ผู้ประกอบการ 5 ราย รวม 18 จุด ตั้งแต่เดือน ต.ค.2561- ก.ย.2562 และได้รับผลตอบรับดี ช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีผู้ประกอบการอีกหลายรายสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ จากการประเมินกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ 5 ราย 18 จุดคืนภาษีที่มาทดลองนำร่อง พบว่าร้านค้าในย่านการค้าขายสำคัญที่ทำแวตรีฟันด์ได้ จากจำนวนลูกค้า 1 หมื่นราย มียอดขายเพิ่มขึ้น 9.9% โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีน นอกจากนี้ ยังเกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่รอบร้านค้าเพิ่มขึ้นกว่า 60% และในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบถัดออกไปมียอดค้าขายเพิ่มขึ้น 20% เป็นการช่วยเพิ่มยอดขายได้เยอะมาก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

“ตอนนี้มีข้อเสนอว่าจากผลยอดขายที่เพิ่มขึ้น เราตั้งใจจะขยายเอาออกจากนำร่องมาขยายทั้งให้กับผู้ประกอบการทั้งประเทศ ใครที่มีระบบพร้อม เชื่อมข้อมูลกับกรมสรรพากรได้ ก็มายื่นขอได้ โดยกรมไม่ได้มองในเชิงของรายได้ที่สูญเสียไป แต่จะช่วยยอดขายกระตุ้นยอดขายและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ”นายเอกนิติ กล่าว

นายเอกนิติ กล่าวว่า ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาขอคืนแวต รวม 2.7 ล้านคน มียอดการใช้จ่ายที่หมุนเวียน 5 หมื่นล้านบาท ดังนั้นถ้าใช้สมมติฐานเดียวกัน ถ้าเปิดแวตรีฟันด์ในเมือง เป็นการทั่วไป ช่วยเพิ่มยอดขายอีก 10% ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวดีขึ้น

สำหรับคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะมายื่นขอแวตรีฟันด์ ยังเหมือนเดิม คือ เป็นผู้ประกอบการไทย มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีแวต เป็นผู้ประกอบการที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิชัดเจนว่ามีการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนการขอคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว สามารถคืนแวตให้นักท่องเที่ยวในเขต กทม.และปริมณฑลได้ มีระบบไอทีที่เชื่อมต่อกับระบบของกรมสรรพากร และต้องเสนอจุดที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวไม่เกิน 3 จุด

นอกจากนี้ กรมจะนำระบบบล็อกเชนจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก โดยเชื่อมโยงระบบบล็อกเชน โมบายแอพลิเคชัน ระบบยืนยันตัวตนของนักท่องเที่ยว รวมถึง e-Tax Invoice ของร้านค้าเพื่อใช้ในระบบภาษี มาเชื่อมต่อกับกระบวนการต่างๆในประเทศ และระบบการชำระเงินต่างประเทศ เช่น อาลิเพย์ วีแชต วีซ่า และมาสเตอร์ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ขอคืนภาษีและรับภาษีคืนได้ใน 3 วันทำการจากปกติ 34 วัน