ธนชาตรุกตลาดสินเชื่อที่อยู่ด้วยเงินฝากหักลดดอกเบี้ยบ้านได้

วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 08:00 น.
ธนชาตรุกตลาดสินเชื่อที่อยู่ด้วยเงินฝากหักลดดอกเบี้ยบ้านได้
ธนาคารธนชาตรุกตลาดสินเชื่อบ้าน ออกสินเชื่อบ้านรูปแบบใหม่ นำเงินฝากมาหักลดยอดในการคิดดอกเบี้ยบ้านได้

นายสุนันท์ อัมหิรัญ ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจสินเชื่อเคหะ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารธนชาตมีนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) และได้ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านเพื่อให้ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม ภายใต้แนวคิดให้การกู้บ้าน ไม่ปิดกั้นความก้าวหน้าของลูกค้า โดยปัจจุบันมีให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านที่หลากหลาย อาทิ สินเชื่อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้านมือสอง สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อปลูกบ้าน สินเชื่อบ้านแลกเงิน และ สินเชื่อโฮมพลัส โดยล่าสุด ได้ออกผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้าน Offset Housing Loan ซึ่งเป็นสินเชื่อบ้านรูปแบบใหม่ ที่รวมผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน และเงินฝากไว้ด้วยกัน โดยให้ใช้ยอดเงินฝากมาหักลดยอดในการคิดดอกเบี้ยบ้านได้ โดยไม่ต้องนำเงินฝากมาเป็นหลักประกัน ลูกค้าจึงมีสภาพคล่อง สามารถนำเงินฝากออกมาใช้ได้ และมีภาระดอกเบี้ยบ้านน้อยลง ซึ่งจากหลักการลดต้นลดดอกทำให้ปิดบัญชีได้ไวกว่าสินเชื่อบ้านแบบเดิม

โดยสินเชื่อบ้านธนชาต Offset Housing Loan นี้ เหมาะกับลูกค้าที่มีเงินสดอยู่แล้วในระดับหนึ่ง หรือลูกค้าที่มีกระแสเงินสดเข้าออกอยู่เป็นประจำ และมองหาการกู้บ้านที่ให้สภาพคล่องทางการเงินกับตัวเอง เมื่อต้องการเงินออกมาใช้ยามฉุกเฉินหรือนำไปลงทุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ก็สามารถดึงเงินฝากนั้นกลับมาได้ตลอดเวลา เพียงผู้กู้เปิดบัญชีสินเชื่อบ้าน Offset Housing Loan ควบคู่กับ บัญชีเงินฝากเพื่อสินเชื่อบ้าน Offset Housing Loan (อัตราดอกเบี้ย 0%) เพื่อใช้ยอดเงินฝากมาประกอบการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน โดยสรุปมีข้อดี ดังนี้

ลดดอกเบี้ยบ้าน เพราะนำเงินฝากมาหักลบดอกเบี้ยบ้านได้สูงสุด 50% ให้สภาพคล่อง สามารถนำเงินฝากออกมาใช้ได้ตลอดเวลา ปิดบัญชีกู้บ้านได้ไวกว่าเดิมเมื่อเทียบกับสินเชื่อบ้านปกติ ด้วยความโดดเด่น 3 ด้านของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เชื่อว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ และทำให้การกู้บ้าน ไม่ปิดกั้นความก้าวหน้าในชีวิตของลูกค้า

สำหรับการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านธนชาต Offset Housing loan ธนาคารอำนวยความสะดวกโดยให้ชำระค่างวดผ่านการตัดบัญชีอัตโนมัติ (AFT) โดยอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา โทร.1770 กด 7 หรือ www.thanachartbank.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต