"รมว.คลัง"โต้ฝ่ายค้านยันแก้ปัญหาศก.ตรงจุด

วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 18:47 น.
"รมว.คลัง"โต้ฝ่ายค้านยันแก้ปัญหาศก.ตรงจุด
รมว.คลัง ตอกกลับฝ่ายค้าน ยันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากตรงจุด

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า กรณีที่พรรคเพื่อไทยระบุว่าโครงการประชารัฐสร้างไทยเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากไม่ตรงจุดนั้น ไม่จริง เพราะมาตรการเศรษฐกิจฐานราก เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในระดับล่างมีความเข้มแข็ง และสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าว เน้นทั้งการพัฒนาภาคการผลิต บริการ รวมถึงการสร้างตลาดเพื่อกระจายสินค้าเกษตรได้มากขึ้น และมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ

นายอุตตม กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันจะมีปัญหามากมาย แต่เชื่อว่าจะยังไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ไทยได้รับผลกระทบ ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบ แม้ว่าธนาคารโลกจะให้ข้อมูลว่าไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ต่ำ เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง แต่ไทยก็จำเป็นต้องปรับโครงสร้าง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในประเทศต่อไป

ทั้งนี้การปรับโครงสร้างนั้น ต้องเปลี่ยนจากการเน้นอุตสาหกรรมเดิม ที่เป็นผู้ผลิตให้กับรายใหญ่ และได้มูลค่าการส่งออกสูง ซึ่งควรจะปรับมาเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น หรือผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาบุคคลากรให้ทันคต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่จะสนับสนุนให้เกิดในประเทศ

ขณะที่ภาคประชาชน ภาครัฐได้สร้างความเข้มแข็ง ด้วยการสร้างโอกาสให้กับประชาชนระดับฐานราก โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ต่างๆ เพื่อรวมกลุ่มให้ประชาชนระดับฐานรากมีผู้นำ โดยเฉพาะการนำการผลิตที่ให้มูลค่าสูง ที่ต้องลงไปเจาะดูตามพื่นที่เพื่อให้เกิดผลชัดเจน ว่าแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นและความต้องการใดบ้าง โดยใช้ความแตกต่างกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนในส่วนของเงินช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปี ไร่ละ 500 บาทนั้น เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรมีเงินช่วยเหลือในการต่อยอดการผลิต แต่ในอนาคตเชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น การอุดหนุนเงินให้กับเกษตรกรจะลดลง เพราะเกษตรกรจะมีกำลังเพียงพอในการพัฒนาการผลิตเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรได้เอง ซึ่งก็จะทำให้ภาคการเกษตรแข็งแกร่งขึ้นได้

บทความแนะนำ