"เคพีเอ็น อะคาเดมี"โรงเรียนสอนดนตรีเก่าแก่ก่อตั้งโดย"คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช"เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่

วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 14:13 น.
"เคพีเอ็น อะคาเดมี"โรงเรียนสอนดนตรีเก่าแก่ก่อตั้งโดย"คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช"เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค รุกถือหุ้น 57.52 % มูลค่า 460 ล้านบาท ด้วยวิธีแลกหุ้น หลังดีลจบ"ณพ ณรงค์เดช"ถือหุ้นในอีสต์โคสท์ฯ 15 % 

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเห็นชอบการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี (KPNA) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 57.52 % ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ KPNA ด้วยวิธีการแลกหุ้นสามัญ คิดเป็นมูลค่ารวมการลงทุนไม่น้อยกว่า 460.18 ล้านบาท

ทั้งนี้ ECF จะซื้อหุ้นเคพีเอ็น อะคาเดมี จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ประกอบด้วย นายณพ ณรงค์เดช โกลเด้น ไทเกอร์ แอสโซซิเอทส์ แอลทีดี นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ และนางแสงเดือน อิ่วบำรุง ภายหลังการแลกหุ้นเพิ่มทุนของ ECF ส่งผลให้นายณพ ณรงค์เดช เข้ามาถือหุ้นใหญ่ใน ECFทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยสัดส่วน 15.06%

เคพีเอ็น อะคาเดมี ประกอบธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีสากล ภายใต้แบรนด์ “KPN Music”ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช และเป็นแบรนด์ที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทย มาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการกว่า 48 สาขา ทั่วประเทศและบุตรชาย คือ นายณพ ณรงค์เดช ได้สืบสานต่อเจตนารมณ์ของครอบครัว

นอกจากนี้ มีโรงเรียนสอนภาษาจีน “KPN Chinese” และการเป็นผู้ให้บริการระบบกวดวิชา U-Sierra platform & AD’TID ปัจจุบันโรงเรียนสอนภาษาจีน มีสาขาเปิดให้บริการรวม 7 สาขา

นายอารักษ์ กล่าวว่า ประโยชน์ที่บริษัทฯจะได้รับจากการลงทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายและแตกไลน์ไปสู่ธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตภายใต้แบรนด์โรงเรียนสอนดนตรีที่เก่าแก่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทย

ทั้งนี้การเข้าลงทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่มีข้อตกลงร่วมกัน โดยผู้ขายจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จและครบถ้วนก่อนการเข้าทำรายการ คาดว่าการเข้าลงทุนจะแล้วเสร็จภายในไม่เกินเดือนมกราคม ปี 2563 ซึ่งจากการประเมินมูลค่ากิจการของ KPNA ในปัจจุบันมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท โดยไม่รวมรายได้จากงานภาครัฐที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต