"บ้านปู"ปักหมุดผู้นำด้านพลังงานแบบครบวงจร

วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 17:17 น.
"บ้านปู"ปักหมุดผู้นำด้านพลังงานแบบครบวงจร
เสริมทัพผู้บริหารมืออาชีพ ชูนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมมองหาโอกาสต่อยอดธุรกิจ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้งทีมผู้บริหารใหม่สำหรับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Greener & Smarter มั่นใจว่าจะสามารถโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ในทุกมิติ ผ่านโมเดลของ "สมาร์ทซิตี้โซลูชัน" ระดับสากล

สำหรับทีมผู้บริหารใหม่ ประกอบด้วย นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน.ส.กนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี พร้อมทั้งแต่งตั้งนายชนิต สุวรรณพรินทร์ เป็น กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพาหนะไฟฟ้า (Banpu Electric Vehicle Business) ของ BANPU

ขณะที่เทรนด์ธุรกิจพลังงานมุ่งเน้นเรื่องการจัดการพลังงานที่สะอาดขึ้น (Decarbonization) การกระจายตัวด้านการผลิตพลังงาน (Decentralization) และความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจพลังงาน (Digitalization) จึงมุ่งเน้นแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่ให้ความสำคัญกับผนึกกำลังระหว่าง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน นอกจากนี้ยังเดินหน้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและการบริหารงานควบคู่ไปด้วย

"บ้านปูฯ ได้เสริมแกร่งทีมผู้บริหารระดับสูง ที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ตลอดจนมีความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค มาร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวทันและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพสูงสุด"นางสมฤดี กล่าว

สำหรับนายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จะเข้ามารับบทบาทสำคัญในการวางแผนธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ และบริหารจัดการภาพรวมของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบ้านปูฯ เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ที่สำคัญสามารถขยายบริการที่ครบวงจรให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ส่วนน.ส.กนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจร โดยจะได้รับบทบาทสำคัญในการบริหาร บ้านปู อินฟิเนอร์จี ร่วมกับนายเจมส์ ทั้งด้านการบริหารจัดการ พัฒนาธุรกิจและการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มาเสริม Portfolio กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานให้แข็งแกร่งขึ้น

ขณะที่นายชนิต สุวรรณพรินทร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพาหนะไฟฟ้า จะรับผิดชอบหน่วยธุรกิจพาหนะไฟฟ้าของ BANPU ภายใต้แนวคิด Mobility as a service ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการให้บริการพาหนะไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยนำเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ผสานเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างแอปพลิเคชัน เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อมอบบริการและโซลูชันที่ตอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ และรองรับการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ในอนาคต

นอกจากนี้ยังรวมถึงการมองหาโอกาสต่อยอดธุรกิจเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี และส่งมอบโซลูชันพร้อมบริการต่างๆ ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร

"บ้านปูฯ เชื่อมั่นว่าการเสริมทีมผู้บริหารชุดใหม่จะสามารถผลักดันองค์กร เสริมความแข็งแกร่งและต่อยอดความเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีบริการที่ครอบคลุมและตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเทรนด์ของโลกที่สำคัญสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน"นางสมฤดี กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต