เก็บรายได้รัฐ11เดือนเกินเป้าดันเงินคงคลังสูง5แสนล้าน

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 14:25 น.
เก็บรายได้รัฐ11เดือนเกินเป้าดันเงินคงคลังสูง5แสนล้าน
เก็บรายได้รัฐบาลทะลุ 2 ล้านล้านบาท เกินเป้าหมายทำเงินคงคลังสูงกว่า 5 แสนล้านบาท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2.33 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.48 หมื่นล้านบาท หรือ 2.4% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 5.19 หมื่นล้านบาท หรือ 2.3% โดยเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นเกินเป้าหมาย 4.4 หมื่นล้านบาท กรมสรรพากร 3.6 หมื่นล้านบาท และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 1.46 หมื่นล้านบาท รวมถึงการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรที่สูงกว่าประมาณการ 8,016 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบกับคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิที่กระทรวงการคลังได้จัดทำสำหรับการติดตามและประเมินสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ (คาดการณ์ ณ เดือนมิ.ย. 2562) โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลพบว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าคาดการณ์ จำนวน 2.24 หมื่นล้านบาท หรือ 1.0% โดยการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ ยกเว้นการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นที่สูงกว่าคาดการณ์ 6.6% เนื่องจากมีการรับรู้ส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตร (Premium) ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่าการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2562 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายลวรณ กล่าวว่าฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 2.33 ล้านล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2.75 ล้านล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 3.48 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนส.ค. 2562 มี 5.12 แสนล้านบาท

บทความแนะนำ