ธปท.เตือนทำขาดดุลงบมากทำศก.ไม่ยั่งยืน

  • วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 14:00 น.

ธปท.เตือนทำขาดดุลงบมากทำศก.ไม่ยั่งยืน

ธปท.แนะ 3 แนวทาง สร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจ พัฒนาคนและเน้นความยั่งยืน

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงานสัมมนาพิเศษ “แนวราชดำริ : ภูมิคุ้มกันโครงสร้าง เศรษฐกิจไทย” ว่า ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความไม่แน่นอนสูงทั้งจากภายในและต่างประเทศ จึงต้องทำให้เศรษฐกิจไทยมีภูมิคุ้มกันในระยะยาว ซึ่งมี 3 เรื่อง ที่ต้องทำ

เรื่องที่ 1 ต้องทำให้คนไทยเก่งขึ้น ใช้ความสามารถเต็มศักยภาพ เป็นหัวใจในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งหนีไม่พ้นเรื่องการศึกษาที่ต้อพัฒนาคนของประเทศตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มเรียน จนถึงทำงานไปแล้ว ประเทศไทยมีแรงงาน 30 ล้านคน ที่ต้องได้รับการพัฒนาฝีมืออยู่ตลอดเวลาหรือตลอดชีวิตการทำงาน

เรื่องที่ 2 การสร้างความยั่งยืน มีนิยามสำคัญคือ ต้องไม่เบียดบังเอาทรัพยากรคนรุ่นต่อไปมาใช้ในรุ่นตัวเอง การที่ประเทศไทยทำขาดดุลการคลังมาก แสดงว่าเป็นการนำภาษีของคนในอนาคตถูกเอามาใช้ ซึ่งไม่ควรนำทรัพยากรในอนาคตมาใช้มากเกินไป ประเทศต้องสร้างทรัพย์สินให้เพิ่มขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป

เรื่องที่ 3 ทำให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน ไม่ให้สร้างหนี้สินมากเกินตัว การออมเงินเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผ่านมา ธปท. ออกเกณฑ์เรื่องบัตรเครดิต มาตรการ LTV คุมสินเชื่อบ้าน มาตการคุมสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ที่แข่งขันกันเกินพอดี ธปท. ดำเนินการ คลินิกแก้หนี้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ