กอช.จัด3โปรใหญ่ ดึงสมาชิกส่งเงินออมต่อเนื่อง

วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 10:37 น.
กอช.จัด3โปรใหญ่ ดึงสมาชิกส่งเงินออมต่อเนื่อง
กอช. เชิญชวนสมาชิก กอช. ส่งเงินออมต่อเนื่อง พร้อมรับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. 3 โปรโมชัน

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. ขอเชิญชวนสมาชิกส่งเงินออมต่อเนื่องสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินให้ตนเอง ได้มีเงินออมไว้ใช้รายเดือนหลังอายุ 60 ปี ให้มีกินมีใช้ในอนาคต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. 3 โปรโมชัน ดังนี้

โปรโมชันที่ 1 ส่งเงินออมต่อเนื่อง เพื่อร่วมกิจกรรมในเดือนแห่งการออม ตุลาคม 2562 เตรียมเป็นผู้โชคดีรับของสมนาคุณรางวัลใหญ่ ทองคำ และสลากออมสิน เพียงสมาชิกมีคุณสมบัติตามกฎกติกา ข้อใดข้อหนึ่งใน 3 กรณี ดังนี้กรณีที่ 1 สมาชิกที่ส่งเงินออมต่อเนื่อง 2 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกกับ กอช. ไม่จำกัดปี ไม่จำกัดจำนวนเงินออม เพียงมีการส่งเงินออมต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 ครั้ง

กรณีที่ 2 สมาชิกที่ออมเต็มจำนวน 13,200 บาท ภายในปี 2563

กรณีที่ 3 กรณีผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กอช. แต่อยากร่วมกิจกรรม สามารถสมัครและส่งเงินออมสะสมเต็มจำนวน 13,200 บาท

จับรางวัล วันที่ 25 ตุลาคม 2562

โปรโมชันที่ 2 สิทธิประโยชน์สินเชื่อที่อยู่อาศัยร่วมกับธนาคารกรุงไทย สำหรับสมาชิก กอช. ที่มียอดเงินออมสะสม ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ที่กำลังมองหาความมั่นคงที่อยู่อาศัย สามารถขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อาทิ ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดในอาคารชุด และสินเชื่อ Home for Cash เพื่อการอุปโภค บริโภค ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือสำหรับสมาชิก กอช. ที่มียอดเงินออมสะสมไม่ถึง 10,000 บาท สามารถส่งเงินออมสะสมเพิ่ม เพื่อรับโปรโมชันพิเศษนี้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

โปรโมชันที่ 3 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พักอาศัยอยู่ในโครงการการเคหะแห่งชาติ สมัครสมาชิก กอช. รับส่วนลดสำหรับที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่า/เช่าซื้อตามสัญญารายเดือน

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกับ กอช. สามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช” หรือที่ www.nsf.or.th หรือธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ออมสิน และกรุงไทยทุกสาขา ที่ว่าการอำเภอ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติมทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000ฃ