ทีเอ็มบีขึ้นดอกเบี้ยพิเศษเงินฝาก

  • วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 15:07 น.

ทีเอ็มบีขึ้นดอกเบี้ยพิเศษเงินฝาก

ทีเอ็มบี ประกาศเพิ่มดอกเบี้ยพิเศษเงินฝากประจำสูงสุดถึง 1.85% ตอกย้ำลูกค้าทีเอ็มบีต้องได้มากกว่า

ทีเอ็มบี ปรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับมากกว่า สำหรับบัญชีฝากประจำทั่วไป 6 เดือนและ 12 เดือน ที่นำเงินฝากเข้าบัญชีตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปต่อรายการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ และหรือเงินที่ฝากเพิ่มเข้าไปในบัญชีเดิม ก็จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นจากเดิมสูงสุดเป็น 1.85% ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน นี้

สำหรับบัญชีฝากประจำ 6 เดือน มีเงินฝากเพิ่มหรือเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 500,000 และไม่เกิน 5,000,000 บาท รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.50%มีเงินฝากเพิ่มหรือเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.75%

สำหรับบัญชีฝากประจำ 12 เดือน มีเงินฝากเพิ่มหรือเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 500,000 และไม่เกิน 5,000,000บาท รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.70%มีเงินฝากเพิ่มหรือเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด 1.85%

การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 –30 กันยายน 2562 นี้เท่านั้น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร.1558 หรือ www.tmbbank.com

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ