รมว.คลังรับฟังโพลรัฐบาลสอบตกแก้เศรษฐกิจ

วันที่ 09 ก.ย. 2562 เวลา 10:07 น.
รมว.คลังรับฟังโพลรัฐบาลสอบตกแก้เศรษฐกิจ
รมว.คลัง นิ่งไม่ยืนยันเศรษฐกิจปีนี้โตเกิน 3% ยอมรับไทยยังมีทุจริตคอร์รัปชันจากการประมูลโครงการภาครัฐ

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวว่า รับฟังการสำรวจของโพล 2 แห่ง ที่ประชนชนมองว่ารัฐบาลสอบตกเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งขอชี้แจงว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องการแก้ไข ต้องใช้เวลา รัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศได้เดือนกว่า ทำงานเต็มที่ เศรษฐกิจโลกมีปัญหาอย่างที่ทุกคนเห็น โดยหากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลออกมาไม่เพียงพอ ก็พร้อมที่จะออกเพิ่มเติม และตอนนี้มาตรการต่างๆ ได้เริ่มทยอยออกมาแล้ว อย่างไรก็ตาม นายอุตตม ปฏิเสธที่จะตอบว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ถึง 3% ไม่

นายอุตตม กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมนาการเพิ่มความโปร่งใสและความซื้อสัตย์ในการจัดซื่อจัดจ้างสาธารณะ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เกิดได้หลายรูปแบบ หลายระดับ เจ้าหน้ามีการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ประกอบการแลประชาชน

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลมุ่งมั่นสร้างสังคมปลอดทุจริตคอร์รัปชัน ที่ต้องอาศัยทุกภาคส่วน สังคมต้องตื่นตัวไม่รับไม่ทนกับเรื่องเช่นนี้ ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูล การให้สังคมเข้าถึงข้อมูล ซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความโปร่งใสมาก จากระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของสำนักนายกรัฐมนตรีปี 2535 เป็น พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปี 2560 ทำให้การจัดซื้อของไทยมีความโปร่งใสมากขึ้น

"การลงทุนภาครัฐมีสัดส่วนมูลค่า 15% ของจีดีพี ต้องใช้งบประมาณประเทศมหาศาล รัฐบาลมีเป้าหมายตั้งงบลงทุนให้ได้ปีละ 15-20% ของงบประมาณรายจ่าย ดังนั้นต้องมีระบบไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ให้เกิดความเสียหายกับงบประมาณของประเทศ ซึ่งสุดท้ายหนีไม้พ้นที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น" นายอุตตม กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต