บสย.เดินหน้าค้ำประกันสินเชื่อ1.5แสนล้าน

วันที่ 06 ก.ย. 2562 เวลา 13:29 น.
บสย.เดินหน้าค้ำประกันสินเชื่อ1.5แสนล้าน
บสย. ขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจัดหนัก ค้ำประกันสินเชื่อ 1.5 แสนล้าน ลงนาม 18 ธนาคาร ดัน SMEs เข้าถึงแหล่งทุน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า บสย. ได้ลงนามกับสถาบันการเงิน 18 แห่ง ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อรักษาสภาพคล่อง รวมถึงการลงทุนในอนาคตด้วย

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บสย. เปิดเผยว่า บสย. บสย. ได้เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อใหม่ วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 150,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS 8) ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มเข้าถึงสินเชื่อได้คล่องตัวขึ้น

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าวว่า บสย. เป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้า ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 28 ปี บสย. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไปแล้วกว่า 5 แสนราย คิดเป็นเม็ดเงินกว่า 8 แสนล้านบาท สำหรับ PGS8 บสย. มั่นใจว่าจะช่วย SMEs ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีจุดเด่นหลายประการ อาทิ ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปี, วงเงินค้ำประกันต่อรายที่สูงขึ้น ไม่เกิน 100 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน (เดิม 40 ล้านบาท) ทั้งนี้ บสย. คาดว่า โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS8 จะช่วย SMEs ให้ได้รับสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 4.3 หมื่นราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่า 2.25 แสนล้านบาท และก่อเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 6.87 แสนล้านบาท และขณะนี้ บสย. พร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และ PGS8 จะช่วยให้ SMEs ได้รับสินเชื่อเพียงพอต่อความต้องการ ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นายรักษ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 5.2 ล้านราย แต่ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จริง ๆ เพียง 10% หรือ 1.2 ล้านรายเท่านั้น ที่เหลืออีกกว่า 4 ล้านราย หากเราสามารถช่วยให้ SMEs กลุ่มนี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ก็จะส่งผลดีและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ บสย. จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS8 ร่วมกับสถาบันการเงิน 18 แห่ง ทั้งนี้ ผลจากการเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ระยะที่ 8 (PGS8) บสย. มั่นใจว่าจะช่วยผลักดันยอดค้ำประกันในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 1 แสนล้านบาท