สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนเล็งขยายสำรวจพฤติกรรมนักลงทุนเพิ่ม

วันที่ 07 ม.ค. 2553 เวลา 18:17 น.
โพสต์ทูเดย์-สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนชี้แผนปีนี้เน้นสำรวจพฤติกรรมผู้ลงทุนทุกกลุ่ม หวังช่วย ตลท.ปรับกลยุทธ์สอดรับความต้องการนักลงทุนมากขึ้น

นายยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนมีแผนจะศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทุกกลุ่ม ตั้งแต่นักลงทุนรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อนำมาช่วยปรับกลยุทธ์การดำเนินงานของ ตลท.ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม พร้อมเพิ่มหรือพัฒนาช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถลงทุนในตลาดหุ้นได้มากขึ้น

โดยขณะนี้สถาบันวิจัยอยู่ระหว่างแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือสอบถามจากนักลงทุนและโบรกเกอร์ต่างชาติ เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยว่ามีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างในการลงทุน จากปัจุบันที่นักลงทุนต่างประเทศมีการลงทุนผ่านกระดานซื้อขายบนต่างประเทศและผ่านไทยเอ็นดีวีอาร์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอผลงานวิจัยนี้ได้ภายในไตรมาส 1

นอกจากนั้น ไตรมาสเดียวกัน สถาบันวิจัยฯ คาดว่าจะสามารถสรุปผลศึกษานักลงทุนรายบุคคลที่มีศักยภาพที่ลงทุนในตลาดหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนที่มีเงินออม มีรายได้สูง หรือที่ผ่านมามีเพียงการลงทุนในตราสารหนี้ ว่ามีสาเหตุหรืออุปสรรคใดที่ทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้ไม่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ตราสารทุน

นายยรรยง กล่าวต่อว่า ในไตรมาส 2 จะมีผลการศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนรายบุคคลที่มีการลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วว่า ปัจจุบันมีการลงทุนอย่างไร และมีความต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์แบบไหน เช่น การที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มีแผนที่จะออกสินค้าที่คุ้มครองเงินต้นนักลงทุนมีความคิดเห็นอย่างไร และจากปัจจุบันมีนักลงทุนบางกลุ่มมีความระมัดระวังและกังวลว่าเงินต้นที่ลงทุนจะหายไปหากเข้ามาลงทุน ซึ่งการสำรวจงานวิจัยชิ้นนี้ถือเป็นงานวิจัยต่อเนื่องที่สถาบันวิจัยฯ ได้ทำมาแล้วหลายครั้ง

ขณะที่ผลการสำรวจพฤติกรรมนักลงทุนสถาบันก็อยู่ระหว่างการศึกษาให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นหรือมีสัดส่วนการลงทุนในสินค้าตลาดทุนมากขึ้น จากปัจจุบันถือว่ากองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในสินค้าตราสารทุนที่ต่ำอยู่ เพราะที่ผ่านมาพฤติกรรมการลงทุนของกองทุนนั้นเน้นการลงทุนระยะยาว ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในอัตราต่ำและเงินเฟ้อยังปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งหากไม่มีการเข้ามาลงทุนในตราสารทุน อาจทำให้ผลตอบแทนที่นักลงทุนรายย่อยเข้ามาลงทุนผ่านนกองทุนรวมไม่เพียงพอใช้จ่ายหลังวัยเกษียณ

โดยจากนี้ไปทางฝ่ายวิจัยและตลาดหลักทรัพย์จะมีการเข้าไปทำความเข้าใจกับผู้จัดการกองทุนต่างๆ เพื่อชี้แจงผลการวิจัยและสำรวจความต้องการหรือผลตอบรับหลังได้ทำผลวิจัยกับผู้จัดการกองทุนต่างๆมากขึ้น รวมทั้งยังมีการมอนิเตอร์สำรวจพฤติกรรมของนักลงทุนทุกกลุ่มต่อเนื่องหลังจากที่ปีนี้ตลาดหุ้นเริ่มคิดค่านายหย้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ค่าคอมมิชั่น) แบบขั้นบันไดว่า จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่อย่างไร