จีเท็ค เตือนรัฐบาลเลิกหวยออนไลน์ต้องดูผลกระทบรอบด้าน

วันที่ 07 ม.ค. 2553 เวลา 18:14 น.
นายตรีจักร ตัณฑ์ศุภศิริ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์  จีเท็ค เทคโนโลยี กล่าวถึงการที่รัฐบาลมีแนวคิดจะยกเลิกโครงการหวยออนไลน์ โดยเชื่อว่า รัฐบาลจะพิจารณาผลดีผลเสียอย่างรอบคอบ ก่อนจะตัดสินใจอะไร และบริษัทเองพร้อมให้ความร่วมมือรัฐบาลในทุกด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประชาชนทั้งประเทศ

และถือเป็นเรื่องที่ดี ที่นายกรัฐมนตรีรับปากจะให้ความเป็นธรรมแก่ภาคเอกชนหากยกเลิกหวยออนไลน์ เพราะบริษัทเอง ก็มีบริษัท จีเท็ค คอร์ปอเรชั่น จากสหรัฐถือหุ้น และยังมีอีกหลายส่วนที่ได้รับความเดือดร้อน อาทิ ตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ คนเดินโพยที่เคยลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกหลายหมื่นคน

อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องมีการเจรจาชดเชยค่าเสียหาย บริษัทยืนยันว่าจะดำเนินการไปตามสัญญาอย่างถูกต้องและชอบธรรม