“คอปเปอร์ ไวร์ด” ค้าปลีกสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เข้าตลาดหุ้น

วันที่ 02 ก.ย. 2562 เวลา 19:25 น.
“คอปเปอร์ ไวร์ด” ค้าปลีกสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เข้าตลาดหุ้น
เสนอขายไอพีโอ 160 ล้านหุ้น ระดมทุนเพื่อขยายอาณาจักรรับโอกาสโต ชูร้าน .life โดดเด่น

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด (CPW) กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์จากแบรนด์ชั้นนำ ทันสมัย ตอบสนองลูกค้าสำหรับชีวิตยุคใหม่ โดยมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท โคแอน (KOAN) ซึ่งถือหุ้นสัดส่วน 99.99% เปิดเผยถึง ความพร้อมในการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อขยายสาขา รองรับการเติบโต และตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่มีสินค้าครบวงจรใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย

ล่าสุด ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.67% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น ไอพีโอในครั้งนี้ 

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน นำไปใช้ลงทุน และ/หรือ ขยายธุรกิจร้านค้าปลีก และปรับปรุงสาขาร้านค้าปลีก ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไป และชำระเงินกู้ยืม โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าประเภทดิจิทัลไลฟ์สไตล์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริม ครอบคลุมแบรนด์ชั้นนำกว่า 200 แบรนด์ และมีสินค้าหลากหลายกว่า 2,000 รายการ รวมถึงให้คำปรึกษาการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ มีความโดดเด่นในเรื่องสินค้าที่มีนวัตกรรม ความทันสมัย และสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับเสียง อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกาย เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงาน

ปี 2561 สัดส่วนรายได้ในกลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ 43.37% กลุ่มโทรศัพท์มือถือ 26.84% กลุ่มคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต 25.97% และกลุ่มบริการซ่อมแซมและรับประกัน 2.73% ของรายได้รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 CPW มีร้านค้าและศูนย์บริการภายใต้การบริหารจัดการ 39 สาขา ได้แก่ ร้าน .life 20 สาขา ร้าน Apple Brand Shop ได้แก่ ร้าน iStudio by copperwired และร้าน Ai_ รวม 14 สาขา และศูนย์บริการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ Apple ในชื่อ iServe 5 ศูนย์

นอกจากนี้ ยังมีช่องทาง E-Commerce ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทเอง คือ www.dotlife.store และ www.istudio.store สำหรับ KOAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจค้าส่งเชิงพาณิชย์สินค้ากลุ่มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ และเน้นการขายให้แก่ลูกค้าปลีกที่นำไปจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้ารายย่อย เช่น CPW ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ พาวเวอร์บาย ร้านค้าปลอดภาษี คิง พาวเวอร์ เป็นต้น

ด้านผลประกอบการ 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทคอปเปอร์ไวร์ดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 – 2561 มีรายได้รวมจำนวน 2,549.94 ล้านบาท 2,789.05 ล้านบาท 3,227.62 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโต ในปี 2560 และปี 2561 อยู่ที่ 9.38% และ 15.72% ตามลำดับ โดยมีรายได้หลักจากช่องทางค้าปลีกหน้าร้านและบริการเป็นรายได้หลัก มีการเติบโตของกลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์อย่างโดดเด่น

ขณะที่กำไรสุทธิในงวดปี 2559 – 2561 อยู่ที่ 15.99 ล้านบาท 63.35 ล้านบาท และ 82.42 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโต ในปี 2560 และปี 2561 อยู่ที่ 296.19% และ 30.10% ตามลำดับขณะที่อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 0.63% 2.27% และ 2.55% ตามลำดับ มีสาเหตุหลักมาจากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของการขายกลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และการขยายธุรกิจค้าส่งของบริษัทย่อยซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต