ข่าวดีธปท.พบศก.เดือนก.ค.กระเตื้องขึ้น

วันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 17:42 น.
ข่าวดีธปท.พบศก.เดือนก.ค.กระเตื้องขึ้น
ธปท.พบศก.เดือนก.ค.กระเตื้องขึ้นทยเริ่มเห็นสัญญาณบวก ธปท.แจงเศรษฐกิจเดือนก.ค. ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนก.ค. 2562 ขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นในหมวดสินค้าคงทนและกึ่งคงทน แต่โดยรวมยังอยู่ในทิศทางที่ชะลอลง เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก

ด้านการใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวจากรายจ่ายของรัฐบาลกลาง ขณะที่รายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังหดตัวต่อเนื่อง สำหรับเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว การส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัวเล็กน้อยจากการส่งออกทองคำ ขณะที่การส่งออกที่ไม่รวมทองคำยังหดตัวสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม

สำหรับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวจากนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำจากเหตุการณ์เรือล่มในจังหวัดภูเก็ต

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดเป็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลง สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามดุลการค้าเป็นสำคัญ และดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต