ชงรมว.คลังขึ้นภาษีบาปชุดใหญ่

  • วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 17:47 น.
  • Exclusive

ชงรมว.คลังขึ้นภาษีบาปชุดใหญ่

กรมสรรพสามิตเสนอ "รมว.คลัง" ขึ้นภาษีบาปและสุขภาพชุดใหญ่

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมจะเสนอให้นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เห็นชอบการเก็บภาษีใหม่ๆ ของกรมสรรพสามิตที่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะเป็นภาษีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ภาษีความหวานที่จะเริ่มมีผลเต็มอัตราในเดือน ม.ค.2563 นี้ หลังจากที่มีการทยอยปรับขึ้นมาเป็นเวลา 3 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับตัว

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการเก็บภาษีความเค็มที่กระทรวงสาธารณสุขก็ช่วยกรมสรรพสามิตผลักดันเรื่องนี้เช่นกัน ซึ่งอยู่ระหว่างการสรุปหน่วยวัดความเค็ม และกลุ่มเป้าหมายสินค้าที่จะเก็บภาษีความเค็ม

ขณะเดียวกันจะมีการเสนอข้อเท็จจริงของบุหรี่ไฟฟ้าให้กระทรวงการคลัง พิจารณาเห็นชอบเพื่อดำเนินการเก็บภาษีให้ถูกต้องต่อไป เพราะขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องผิดกฎหมายนำเข้าไม่ได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโลก ทำให้เกิดปัญหาตามมามาก ทั้งการลักลอบนำเข้ามาขาย รวมถึงส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยว เพราะมีนักท่องเที่ยวนำเข้ามาแล้วถูกจับ เป็นเรื่องที่สถานทูตหลายแห่งร้องเรียนมายังกรมสรรพสามิตให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

ทั้งนี้บุหรี่ไฟฟ้ามีหลายประเภท ในส่วนของประเภทที่มีส่วนผสมของน้ำทางกรมสรรพสามิตคงไม่อนุญาตเพราะมีอันตราย เพราะไม่รู้ว่าส่วนผสมในน้ำมีอันตรายอะไรอยู่บ้าง

อย่างไรก็ตาม ยังมีบุหรี่ไฟฟ้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าไร้ควัน เป็นเรื่องที่ทั่วโลกยอมรับว่าใช้ได้ อันตรายน้อยสุดไม่ใช่ไม่มีอันตรายเลย จึงควรมีการพิจารณาให้นำเข้าและเสียภาษีสรรพสามิตให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่กรมสรรพสามิตจะเสนอให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้กรมสรรพสามิตต้องหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นผู้อนุญาตการนำเข้าสินค้า รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข ว่าเห็นอย่างไรกับการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าไร้ควันให้ถูกต้อง ซึ่งในส่วนของกรมสรรพสามิตมีอัตราภาษีรองรับไว้หมดแล้ว สามารถดำเนินการได้เลยหากฝ่ายนโยบายเห็นชอบ

สำหรับอัตราภาษีบุหรี่ไฟฟ้าไร้ควัน จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตสูงกว่าบุหรี่ปกติ แม้ว่าจะมีการวิจัยพบว่ามีอันตรายน้อยกว่า แต่ต้องป้องกันการเข้าถึงของกลุ่มเยาวชน ซึ่งการเก็บภาษีจะมีทั้งการเก็บภาษีในส่วนของตัวบุหรี่ และตัวเครื่องมือที่ใช้ในการสูบ

นายพชร กล่าวว่า การเลื่อนภาษีขึ้นภาษีบุหรี่ 40% ออกไป 1 ปี จนถึง ต.ค. 2563 จะเสนอให้กระทรวงการคลังไม่ขยายเวลาออกไปอีกแล้ว เพราะที่ผ่านมาให้เวลาปรับตัวเพียงพอแล้ว และที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้มีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตยาเส้นให้ใกล้เคียงกับภาษีบุหรี่ ดังนั้นปีหน้าก็สามารถปรับขึ้นภาษีบุหรี่ให้เป็นอัตราเดียว 40%

สำหรับ มีการร้องเรียนจากเกษตรกรที่มีการปรับขึ้นภาษียาเส้น กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการสำรวจข้อเท็จจริงว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดกับตัวเกษตรกรที่ปลูกใบยาสูบ หรือ ผู้ผลิตยาเส้น หรือแค่เป็นตัวกลางในการขายยาเส้น เพราะหากเกษตรกร หรือ ผู้ผลิตได้รับผลกระทบ รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้ว

กรณีการเก็บภาษีสรรพสามิตกัญชา ต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ในส่วนของการเก็บภาษีสรรพสามิตไม่มีปัญหาเลย เพราะการเก็บภาษีเป็นเรื่องปลายทาง มีการศึกษากฎหมายและอัตราไว้แล้ว แต่ในเรื่องการบริหารจัดการ เนื่องจากกัญชาอยู่ใต้กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกระทรวงสาธารณสุข ว่าจะบริหารจัดการอย่างไร ในส่วนของกัญชาที่ผลิตเพื่อการรักษาสุขภาพ จะไม่มีการเก็บภาษีสรรพสามิตอยู่แล้ว แต่ในกรณีเพื่อใช้สันทนาการต้องมีการเก็บภาษีสรรพสามิต แต่กรมสรรพสามิตก็ไม่ทราบว่าต้นทางจะให้เกิดขึ้นได้หรือไม่

สำหรับการเก็บภาษีเบียร์ 0% กรมสรรพสามิตได้มีการหารือกับผู้ประกอบการไปหลายรอบแล้ว ได้ข้อยุติเบื้องต้นแล้วว่าจะมีการเก็บอัตราใหม่ที่สูงกว่าภาษีเครื่องดื่ม แต่ต่ำกว่าภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะทำอัตราภาษีไว้รองรับเครื่องดื่มอื่นๆ ที่คล้ายกับแอลกอฮอล์ด้วยไปพร้อมกันเลย

ข่าวอื่นๆ