STPI ของตระกูลชาญวีรกูล คว้างานก่อสร้าง 3.2 พันล้าน

วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 14:40 น.
STPI ของตระกูลชาญวีรกูล คว้างานก่อสร้าง 3.2 พันล้าน
ได้งานรับเหมา 2 โครงการรวด ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโครงการศูนย์โลจิสติกส์ 

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI)แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินประมาณ 3,200 ล้านบาท ได้แก่ โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลักษณะงานเป็นการผลิตและประกอบโมดูล ระยะเวลาสัญญาเดือนก.ค.62-ส.ค.64 และ โครงการศูนย์โลจิสติกส์ เป็นงานแปรรูปโครงสร้างเหล็ก ระยะเวลาสัญญาเดือนต.ค.62-เม.ย.63

ทั้งนี้ STPI เป็นบริษัทในกลุ่มตระกูลชาญวีรกูล ตามโครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 มิ.ย.62 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถือหุ้นอันดับหนึ่งที่สัดส่วน 10.13 %

ปัจจุบัน STPI ดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ระบบท่อ (Piping) โรงงานสำเร็จรูป (Module) และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ (Other Steelwork)ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย