กรมบัญชีเตือนหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายไม่ทันถูกยึดคืน

วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 20:00 น.
กรมบัญชีเตือนหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายไม่ทันถูกยึดคืน
กรมบัญชีกลางแจงเบิกจ่าย 10 เดือน ได้ 87.01% เร่งหน่วยงานเบิกจ่ายก่อนโดนยึดเงินคืน

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (1 ต.ค. 61 – 31 ก.ค. 62) งบประมาณรายจ่ายภาพรวม (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 2.2 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2.52 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 87.01% สูงกว่าเป้าหมาย 2.34%

ทั้งนี้แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1.75 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 1.97 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 89.03% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 2.36%

ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 4.41 แสนล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 5.53 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 79.82% สูงกว่าเป้าหมาย 3.15%

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 2.97 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 87.10% ของวงเงินงบประมาณ 3.41 แสนล้านบาท

นางญาณี กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีงบประมาณบางส่วนที่ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องเร่งรัดการทำสัญญาและก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.นี้ ไม่เช่นนั้นงบประมาณจะตกไป ดังนั้น ช่วงเดือนส.ค. - ก.ย. 2562 ได้กำชับให้ส่วนราชการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกผันหรือทำสัญญา เร่งใช้งบประมาณโดยเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล