รัฐบาลเก็บรายได้10เดือนเกินเป้า6.04 หมื่นล้านบาท

วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 17:14 น.
รัฐบาลเก็บรายได้10เดือนเกินเป้า6.04 หมื่นล้านบาท
คลังมั่นใจเก็บรายได้ปี 2562 ทั้งปีได้ตามเป้าหมาย หลังจากผ่านไป 10 เดือน เกินเป้าหมาย 6.04 หมื่นล้านบาท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 2.11 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.12 หมื่นล้านบาท หรือ 4.5% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 6.04 หมื่นล้านบาท หรือ 2.9% โดยเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรเกินเป้าหมาย 4.82 หมื่นล้านบาท หน่วยงานอื่น 4.08 หมื่นล้านบาท และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 1.48 หมื่นล้านบาท รวมถึงการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรที่สูงกว่าประมาณการ 7,909 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิที่กระทรวงการคลังได้จัดทำสำหรับการติดตามและประเมินสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ (คาดการณ์ ณ เดือนมิ.ย. 2562) โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลพบว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าคาดการณ์ จำนวน 15,203 ล้านบาท หรือ 0.7% โดยการจัดเก็บรายได้ของทุกหน่วยงานใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้

สำหรับในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ กระทรวงการคลังจะติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต