ทองคำ 21 สค. ไม่ขยับแท่งขาย 21,950บาท

  • วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 09:34 น.

ทองคำ 21 สค. ไม่ขยับแท่งขาย 21,950บาท

ทองคำเปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง แท่งขาย21,950รูปพรรณ 22,450 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 21 ส.ค.2562 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 21,850ขายออกบาทละ21,950 ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 21,451.40ขายออกบาทละ 22,450 บาท ทั้งนี้ราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาวันที่ 20 ส.ค.

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ