แบงก์คาดมาตรการท่องเที่ยวกระตุ้นใช้จ่ายเพิ่ม

  • วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 08:18 น.

แบงก์คาดมาตรการท่องเที่ยวกระตุ้นใช้จ่ายเพิ่ม

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว คาดช่วยหนุนรายได้ตลาดไทยเที่ยวไทยทั้งปี 2562 แตะ 1.12 ล้านล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ คือ 1. ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนอกเขตภูมิลำเนาที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้รับ 1,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และ 2. ผู้ที่ได้สิทธิ์ยังสามารถนำค่าใช้จ่ายจริงจากการเดินทางท่องเที่ยวมาขอคืนเงินได้อีก 15% ของค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท จะช่วยให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี 2562 นี้ ดีขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่า ทั้งปี 2562 การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย (นักทัศนาจรและนักท่องเที่ยวที่พักค้างในพื้นที่) น่าจะมีจำนวนประมาณ 171.6 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% จากปี 2561 ขณะที่คาดว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศน่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 4.7% จากปี 2561

สำหรับการท่องเที่ยว 7 เดือนแรกปี 2562 แม้จะมีมาตรการภาษีเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ (วันที่ 30 เมษายน –วันที่ 30 มิถุนายน 2562) แต่ตลาดไทยเที่ยวไทยยังอ่อนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวในประเทศที่ไม่เอื้อ อาทิ ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ปัญหาภัยแล้ง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวที่ส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมีการปรับพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ 90.5 ล้านคน-ครั้ง เติบโต 2.6% โดยคนไทยมีการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมูลค่าประมาณ 0.63 ล้านล้านบาท เติบโต 4.9%

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ