ธนารักษ์ประเดิมประมูลที่ราชผีสิง4แห่งปีนี้

  • วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 09:31 น.

ธนารักษ์ประเดิมประมูลที่ราชผีสิง4แห่งปีนี้

ธนารักษ์ ประเดิมเปิดประมูลบ้านผีสิง อาคารเก่า 4 แห่ง วังสวนดอกไม้ วังค้างคาว บ้านเขียว ผักไห่ และอาคารศุลกากร ท่าเสด็จ

น.ส.อมรรัตน์ กล่ำพลบ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ กล่าวว่า ตั้งแต่สัปดาห์หน้ากรมฯ จะเริ่มให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจอาคารเก่า และอาคารบ้านผีสิงอย่างจริงจัง พร้อมกับนัดหารือหน่วยงานที่ครอบครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำอาคารเหล่านี้มาเปิดประมูลให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนาเชิงอนุรักษ์ เป็นโรงแรมบูติค ร้านอาหาร และร้านกาแฟ โดยมีเงื่อนไขผู้ร่วมประมูลจะต้อง พัฒนาเชิงอนุรักษ์สภาพตัวอาคารไว้คงเดิม เพื่อช่วยดูแลรักษาสถานที่สำคัญของประเทศ

เบื้องต้นมีอาคารเก่าที่เป็นเป้าหมายเปิดให้เช่าพัฒนาทั่วประเทศ 60 แห่ง และจะเริ่มคัดเลือกนำร่องออกมาให้ประมูลพัฒนาเชิงอนุรักษ์เป็นโรงแรม ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ได้ภายในปีนี้ 4 แห่ง ได้แก่ วังสวนดอกไม้ วังค้างคาว ศุลกากรท่าเสด็จ จ.หนองคาย และบ้านเขียว อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ วังสวนดอกไม้ กรมจะเข้าไปหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นเจ้าของในปัจจุบัน ซึ่งเดิมเคยเป็นวังที่ประทับของนายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน บิดาแห่งการรถไฟไทย ต่อมาเปลี่ยนเป็นสำนักงานโรงงานกระดาษบางปะอินและสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร มีพื้นที่โบราณสถานประมาณ 3 ไร่ 65 ตารางวา

สำหรับวังค้างคาว ตั้งอยู่เขตคลองสาน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์ เดิมเป็นที่พักสินค้าและโรงเก็บอากร แต่ปัจจุบันในย่านนั้นมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังมีอาคารสำนักงานศุลกากร ด่านท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย รวมถึงบ้านเขียว หรือบ้านของขุนพิทักษ์บริหารเป็น บ้านโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 อายุเกินกว่า 100 ปี ที่อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการดูแลของเทศบาล ซึ่งกรมฯจะเร่งเข้าไปหารือเพื่อร่วมกันพัฒนา โดยให้เทศบาลเป็นผู้เปิดประมูลหาผู้เช่าเพื่อช่วยนำรายได้ให้กับชุมชนได้มากขึ้น โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เพราะตอนนี้เทรนด์การท่องเที่ยวแหล่งพื้นที่เก่ากำลังได้รับความนิยมจากคนไทย และชาวต่างชาติ รวมถึงบางคนก็อยากมีการลองของมีประสบการณ์ในพื้นที่ที่มีประวัติลี้ลับด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ