ธ.ก.ส. จัดคาราวานผลไม้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด

  • วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 15:48 น.

ธ.ก.ส. จัดคาราวานผลไม้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด

ธ.ก.ส. เชิญคนไทยรวมใจช่วยซื้อมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรภาคใต้

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมปล่อยตัวคาราวานรถขนมังคุด จากการรวบรวม คัดคุณภาพและกระจายผลผลิตผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) จังหวัดนครศรีธรรมราชและพังงา รวมกว่า 15 ตัน ไปจำหน่าย ณ จุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี และสมุทรปราการ

การดำเนินการนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหาราคามังคุดตกต่ำ อันเนื่องมาจากผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งได้เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รวมมังคุดที่นำมากระจายสู่ผู้บริโภคเป็นจำนวนกว่า 150 ตัน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนมังคุดภาคใต้ได้ตามจุดต่างๆ ข้างต้น และในงานตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ