ออมสินขอ2สัปดาห์ลดดอกเบี้ยเงินฝาก-กู้

  • วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 07:30 น.

ออมสินขอ2สัปดาห์ลดดอกเบี้ยเงินฝาก-กู้

ธนาคารออมสินขอ 2 สัปดาห์ พิจารณาทิศทางอัตราดอกเบี้ยฝาก-กู้ใหม่ หลัง กนง. สั่งลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25%

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารพิจารณาทิศทางอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ใหม่ หลังจากคณะกรรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ลงมาอยู่ที่ระดับ 1.50% ต่อปี จากเดิมอยู่ที่ 1.75% ต่อปี โดยต้องมีการคำนวณต้นทุนทั้งในส่วนของเงินฝาก และเงินกู้ และพิจารณาทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดควบคู่กันไปด้วย

ทั้งนี้ ในหลักการในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หากจะมีการปรับลดลง อาจจะดำเนินการได้ในส่วนอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR-) คงไปดำเนินการปรับในส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา (MLR) ไม่ได้

สำหรับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ก่อนหน้านี้มีการปรับขึ้นไปก่อนแล้วอยู่ที่ 1.9% ต่อปี ถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆ ดังนั้นก็ต้องมาพิจารณาอีกทีว่ามีความเหมาะสมจะดำเนินการในส่วนนี้อย่างไร

นายชาติชาย กล่าวอีกว่า ธนาคารได้เตรียมแพคเก็จเพื่อรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไว้แล้ว จะครอบคลุมเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่จำเป็น เช่น สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ มาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ปประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มาตรการสำหรับดูแลประชาชนและเศรษฐกิจฐานราก มาตรการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ