กนง.ลดดอกเบี้ย0.25%ทนบาทแข็งไม่ไหว

  • วันที่ 07 ส.ค. 2562 เวลา 14:44 น.

กนง.ลดดอกเบี้ย0.25%ทนบาทแข็งไม่ไหว

กนง.ลดดอกเบี้ยพยุงเศรษฐกิจ หลังชะลอตัวรุนมากกว่าคาด ส่งออก บริโภค ลงทุน ใช้จ่ายภาครัฐ แรงตกหมดทุกตัว

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.75% เป็น 1.50% โดยให้มีผลทันที เนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ การส่งออกขยายหดตัวมากกว่าที่ประเมินจากสงครามการค้า

นอกจากนี้การบริโภคภาคเอกชนชะลอ การท่องเที่ยวลดลง และการลงทุนก็มีสัญญาณชะลอตัวลงอีก รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวได้ต่ำ

ขณะเดียวกันคณะกรรมการยังกังวลค่าเงินบาทที่แข็งค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อประเทศคู่ค้า ทำให้จะกระทบกับการขยายตัวเศรษฐกิจไทยเพิ่มมากขึ้นไป ซึ่งเศรษฐกิจไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างกระทบการแข่งขันและการขยายตัวในอนาคต ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง

ข่าวอื่นๆ