ผู้ถือหุ้นไทยพาณิชย์เห็นชอบขายบริษัทประกันชีวิต

วันที่ 06 ส.ค. 2562 เวลา 18:41 น.
ผู้ถือหุ้นไทยพาณิชย์เห็นชอบขายบริษัทประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ให้แก่ FWD

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โดยมีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 65,949,620 หุ้นที่ธนาคารถือในไทยพาณิชย์ประกันชีวิต คิดเป็นสัดส่วน 99.17% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของไทยพาณิชย์ประกันชีวิตให้แก่ FWD

เมื่อการซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ ธนาคารและไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจะเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว (Distribution Agreement) เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในธุรกิจประกันชีวิต โดยธนาคารจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ FWD แก่ลูกค้าในประเทศไทยผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ ของธนาคารเป็นเวลา 15 ปี ตามข้อกำหนดในสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว

ทั้งนี้มีผู้บริหารได้แก่ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารร่วมประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่