"อุตตม" รวบอำนาจคลังคุมกรมกองและรัฐวิสาหกิจใหญ่

  • วันที่ 04 ส.ค. 2562 เวลา 20:14 น.
  • Exclusive

"อุตตม" รวบอำนาจคลังคุมกรมกองและรัฐวิสาหกิจใหญ่

รมว.คลัง คุมกรมกองและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่บริหารเอง ไม่ยอมปล่อยให้ รมช.คลัง สันติ ดูแล

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ว่า นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ได้แบ่งงานกับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายอุตตม ดูแลหน่วยงานสำคัญในกระทรวงการคลังเกือบทั้งหมด ทั้ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต

ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ นายอุตตม ยังดูแลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสว่าจะให้นายสันติดูแล นั่งเป็นประธาน ธ.ก.ส.

นอกจากนี้ นายอุตตม ยังดูแลธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์ และ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่เป็นอีกหน่วยงานที่ก่อนหน้านี้มีกระแสว่า จะให้นายสันติ เป็นผู้ดูแลเช่นกัน

ทั้งนี้ นายอุตตม ได้ออกคำสั่งกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2562 มอบอำนาจให้นายสันติ รมช.คลัง ดูแล กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง และกรมศุลกากร

ในส่วนของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง นายสันติได้ดูแล ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างไปควบรวมกับ ธอส.

นอกจากนี้ นายสันติ ยังได้ดู บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) องค์การสุรา และ โรงงานไพ่

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ