รมว.คลังถกรองนายก-รมว.คลังญี่ปุ่น

วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 15:22 น.
รมว.คลังถกรองนายก-รมว.คลังญี่ปุ่น
"อุตตม" หารือ รองนายก-รมว.คลัง และเอกชนญี่ปุ่น ชวนลงทุนโครงการ EEC

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และคณะ ได้เข้าพบนาย Taro Aso รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลังของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รมว.คลัง โดยรมว.คลัง ได้เน้นย้ำถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทย และความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งยังให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การยกระดับศักยภาพของแรงงาน การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ตลอดจนการสนับสนุนการลงทุนและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV

ขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายได้หารือกันถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน และสถาบันการเงินของทั้งสองประเทศในด้านต่างๆ เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเชื่อมโยงระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และนโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ รมว.คลัง ได้หารือกับนาย Tadashi Maeda ผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่สำคัญของ JBIC ในประเทศไทย เช่น การสนับสนุนด้านเงินกู้ทั้งในโครงการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงินแก่ SMEs ของญี่ปุ่นในประเทศไทย ในโอกาสนี้ ได้เชิญชวนให้ JBIC ขยายบทบาทในประเทศไทย

นายอุตตม กล่าวว่า ขณะนี้ ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดย รมว.คลัง ได้แสดงความขอบคุณที่ญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไทยมาโดยตลอด

รมว.คลังได้ยังได้หารือทวิภาคีกับผู้บริหารของบริษัท Marubeni Corporation ซึ่ง รมว.คลัง คลังได้ให้ความมั่นใจถึงเศรษฐกิจไทย พร้อมทั้งเชิญชวนให้บริษัทขยายการลงทุนในประเทศไทย