รมว.คลังประเดิมเดินสายญุี่ปุ่นดึงนักลงทุน

วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 09:08 น.
รมว.คลังประเดิมเดินสายญุี่ปุ่นดึงนักลงทุน
รมว.คลังเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง มีกำหนดจะเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่เดินทางเยือนภายหลังการเข้าดำรงตำแหน่งรมว.คลัง การเดินทางในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นและจะเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนญี่ปุ่นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย และยืนยันความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

ในโอกาสนี้ รมว.คลัง และคณะ มีกำหนดเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย นาย Taro Aso รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น นาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น และนาย Tadashi Maeda ผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) รวมทั้งมีกำหนดพบปะผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนและสถาบันการเงินของประเทศญี่ปุ่น อาทิ นาย Nobuhiko Sasaki ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization: JETRO) นาย Kazuho Tanakaผู้ว่าการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ Japan Finance Corporation (JFC) เป็นต้น

นอกจากนี้ รมว.คลัง มีกำหนดเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “ทิศทางนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเงินการคลังของไทยและความต่อเนื่องของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)” โดยจะมีผู้แทนสมาพันธ์ธุรกิจชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น(Keidanren) ประมาณ 30 บริษัท เข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่จะนำเสนอแนวนโยบายเศรษฐกิจให้แก่ภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันต่อไป